Hoppa till huvudinnehåll

Skolskjuts

Av Ljungsbro/Berg-områdets ca 1300 elever är knappt 450 berättigade till skolskjuts i någon form. Skolskjutsen samordnas med övriga skolor i området.

Så fungerar det

Eleverna körs av Kanalbuss i samordning med linjetrafiken (busskort).  Skjutsarna körs i anslutning till skoldagens början och slut.

Hemtider med upphandlad skolskjuts från Ljungsbro skola:

  • 13:25
  • 14.30
  • 15:40

Morgonturerna hittar du här:

Förälders ansvar

Förälder har ansvar för att följa eleven till och från på- och avstigningsplatsen för buss och skolskjuts i bil. Skolans personal har motsvarande ansvar från och med det eleven stiger av skolskjutsen i skolan på morgonen respektive till och med eleven stiger på skolskjutsen efter skoldagens slut.

Förskoleklass

För 6-åringen är det ett stort steg att börja i skolan. Det är då viktigt att skolskjutsen fungerar och känns trygg. En extra trygghet för Ditt barn kan vara en lapp på ryggsäcken där Du skriver busslinje, hållplatsens namn samt telefonnummer / mobilnummer till en någon som är anträffbar, om det skulle behövas.

På varje skola finns från och med skolstart turlistor och telefonuppgifter. Du som förälder kan få information av klassläraren eller expeditionen.    
Tjänstemannabeslut tas av tjänseman på kommunledningskontoret.

Säkerhetsutbildning

Varje hösttermin anordnas en säkerhetsutbildning för samtliga elever som åker skolskjuts.  

Välkommen som skolskjutselev till Ljungsbro!

Senast uppdaterad den 18 oktober 2023