Hoppa till huvudinnehåll

Elevhälsa

Skolan har ett väl utbyggt elevhälsoteam, som består av skolsköterska, skolpsykolog, kurator, SYV, logoped, specialpedagoger och flera speciallärare.

En tråd formar ett hjärta

 

Elevhälsan är elevernas företagshälsovård. Arbetet är först och främst hälsofrämjande och förebyggande men även åtgärdande. Elevhälsan träffas varje vecka.

Från låsåret 2017 pågår ett samverkansprojekt med Linköpings universitet kring Skolklimat där elevhälsan är huvudansvarig. Syftet är att undersöka, åtgärda och förbättra skolklimatet på Ljung och Ljungsbro skola F-9.

Under vårterminen 2022 ingår eleverna i åk 7-8 i ett projekt kring att förebygga psykisk ohälsa. Detta är ett samarbete med Linköpings universitet. 

Även eleverna i åk 9 ingår i ett projekt kring att förebygga psyisk ohälsa. Detta är ett samarbete med Karolinska Institutet. 

Årsvis innebär det följande undersökningar

Förskoleklass Bedömning av hälsotillstånd utifrån hälsodeklaration. Tillväxtundersökning. Synundersökning. Testikelundersökning på pojkar.
År 1 Hörselundersökning samt vaccination (MPR - mässlin, påssjuka, röda hund). Uppföljning av tidigare hälsoundersökning
År 2 Tillväxtundersökning.
År 3 Uppföljning av tidigare hälsoundersökning.
År 4 Tillväxt- och synundersökning, scoliosundersökning (sned rygg). Hälsosamtal.
År 5 Uppföljning av tidigare hälsoundersökningar.
År 6 Tillväxtundersökning. Uppföljning av tidigare hälsoundersökningar. Undersökning av färgseende.
År 7 Tillväxt och synundersökning, uppföljning av tidigare hälsoundersökningar. Hälsosamtal.
År 8 Tillväxt och synundersökning, uppföljning av tidigare hälsoundersökningar.
År 9 Uppföljning av tidigare hälsoundersökningar samt vaccinering (difteri, stelkramp och kikhosta).

Utöver det normala vaccinationsprogrammet ges kompletterande vaccinationer till elever vars vaccinationsskydd inte är fullgott. Elever som tillhör riskgruppen för hepatit B och tuberkulos erbjuds vaccinering i skolan.

Skolhälsovården arbetar och medverkar också för en god arbetsmiljö för alla på skolan. Skolläkaren arbetar konsultativt och är tillgänglig på skolan en gång per månad.

Senast uppdaterad den 14 januari 2022