Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Fritidshem

Arbetslaget består av fritidspedagoger, förskollärare och barnskötare. Fritidshemmets uppgift är att komplettera skolan och erbjuda barnen en meningsfull fritid och stöd i deras utveckling.

Fritidshem vid Ljungsbro skola

Fritidshemmets övergripande uppdrag är att "komplettera skolan och ge barnen en meningsfull fritid". Fritidshemmets verksamhet regleras i Skollagen och i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011.

Aktiviteter

Eleverna ska ha ett brett utbud av aktiviteter att välja mellan där de kan hitta något som man är bra på och som stärker självförtroendet så att de kan utvecklas vidare.

På fritidshemmet ges barnen stort utrymme för leken och för skapande verksamhet. Fritidshemspersonalen träffas regelbundet för samordning av verksamheten. En del av personalen arbetar också i skolan tillsammans med lärarna. 

Föräldrasamverkan

Fritidshemmet strävar efter en god föräldrasamverkan och har en representant i Samrådet.

Kontakt

Tåget

Telefon: 013-20 62 84 

Loket

Telefon: 072-584 03 44 

Dressinen

Telefon: 072-584 02 16 

Öppen fritidsverksamhet samt åk 3

Telefon: 0730-36 36 76

Ljungsbro skolas fritidshem

Till e-postformulär för Ljungsbro skolas fritidshem

E-post: norraskolomradet@linkoping.se

Telefon: 013-26 32 57

Besöksadress: Sportvägen 3 (se karta)

Postadress: Fritidshem Ljungsbro skola
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/fthljungsbroskolan-f-6 http://www.linkoping.se/fthljungsbroskolan-f-6

Rektor: Jenny Lindvall
Telefon: 013-20 55 83

Se fler kontaktuppgifter
Se färre kontaktuppgifter
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 8 april 2020