Handlingsplaner

Plan mot kränkande behandling

Årskurs F-6

 • Vi kränker aldrig någon. Om vi ändå ser eller hör att någon blir utsatt för en kränkning, tar vi genast hjälp av en vuxen.
 • Vi cyklar inte på skolgården. Cyklar och kickbikes parkeras i cykelställen.
 • Vi håller oss innanför skolgårdsgränserna.
 • Från och med åk 4 får vi åka kickbike, skateboardoch inlines på ramperna under skoltid. Då använder vi hjälm!
 • Vi använder inte mobiltelefonerna under skol-och fritidstid utan pedagogs tillåtelse.
 • Vi använder inte parfym eller annat som doftar starkt.
 • Vi tar inte med något till skolan som innehåller nötter.
 • Vi kastar inte snöboll, äpplen eller andra föremål.
 • Vi är rädda om vår skola. Om vi har sönder något med flit kan vi bli ersättningsskyldiga.
 • Vi leker inga våldslekar.

Årskurs 7-9

Ljungsbro skola åk 7-9 är en skofri skola.
Som elev har du rättigheter när det gäller skoldagarna och för varje rättighet följer också en skyldighet.

Rättigheter

Skyldigheter

Jag har rätt att bli respekterad av alla, både elever och personal, på skolan.

Jag visar respekt för alla, både elever och personal, på skolan.

Jag har rätt att känna trygghet och inte utsättas för psykiska och fysiska kränkningar.

Jag har ett gott uppförande, ett vårdat språk och utsätter ingen för psykiska eller fysiska kränkningar.

Jag har rätt till garanterad undervisningstid.

Jag passar tider, har med mig rätt arbetsmaterial och använder lektionstid till skolarbete.

Jag har rätt till en bra och trivsam arbetsmiljö.

Jag bidrar till en god arbetsmiljö genom att kasta skräp i papperskorg, ta av mig ytterjacka på lektion och i matsalen, jag tar det lugnt inomhus, dricker inte energidryck och visar respekt och hänsyn till min omgivning.

Jag har rätt till ett bra arbetsklimat i skolan för att kunna göra ett bra arbete.

Jag bidrar till ett bra arbetsklimat genom att lyssna på och följa instruktioner från lärare och annan personal.

Jag har rätt till lunch varje skoldag.

Skolmaten äter jag i skolmatsalen och jag lämnar min plats ren och städad efter mig.

Jag har rätt till en mobilfri lärmiljö där jag inte blir störd av ringsignaler, vibrationer, statusuppdateringar m.m från min egen eller andras mobiler/iPads.

All personlig elektronisk utrustning ska vara avstängd om ingen annan överenskommelse finns. Jag följer regler kring iPad/ Chromebook och lämnar elektronisk utrustning till lärare om så önskas.

Jag har rätt till en studieplats och när jag går i åk. 7-9 har jag rätt till ett eget låsbart skåp.

Jag tar ansvar för min studieplats, värdesaker, skåp och nyckel till skåp. Vid skador på skolans eller annans egendom blir vårdnadshavare ersättningsskyldiga.

Jag har rätt till en drogfri miljö.

Jag använder inte tobak eller andra droger under skoltid eller på skolans område.

Om du inte lever upp till dina skyldigheter och på så sätt påverkar andras rättigheter blir konsekvensen:

 • Tillsägelse/samtal med personal. Chans att rätta till det man gjort fel genom att till exempel be om ursäkt eller på annat sätt ställa saken tillrätta. Om detta inte fungerar tar skolans personal kontakt med vårdnadshavare. Gäller regelöverträdelsen användande av digital utrustning på ett otillåtet sätt har personal rätt att beslagta utrustningen till dagens slut samt meddela vårdnadshavare.

 • Om du fortsätter att inte leva upp till dina skyldigheter kallas du och vårdnadshavare till samtal med personal och rektor och ytterligare konsekvenser kan då bli aktuella.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 11 september 2019