IVAS grund

Utbildningen vänder sig till elever i årskurs 7-9 med diagnos inom Autismspektrat. Vår vision är att alla elever ska må bra, känna trygghet och lyckas i skolan. Varje elev ska få utvecklas så mycket som möjligt både kunskapsmässigt och socialt utifrån sina förutsättningar.

IVAS grund finns på tre skolor i Linköpings kommun; Ljungsbro, Berzelius och Ekholmen. Antagningen görs centralt via en mottagningsgrupp. Eleverna placeras utifrån tillgång till plats och behov. Ansökan görs av rektor på den skola där eleven är placerad. 

IVAS på Ljungsbro skola omfattar 14 elevplatser med lärare och resurspedagoger uppdelade på två grupper. 

 

I arbetet med eleverna skapar vi trygghet genom att ha en välstrukturerad skoldag anpassad efter elevernas förutsättningar. 

Undervisningen följer grundskolans styrdokument. 

Eleverna har sin egen arbetsplats och alla har en chromebook.

Eleverna har tillgång till specialpedagog, SYV, kurator, skolsköterska samt övrig personal som ingår i skolans elevhälsoteam.

Mål för IVAS verksamhet

  • Alla elever ska vilja komma till skolan och där känna gemenskap och trygghet med kamrater och personal.
  • Undervisningen anpassas efter elevernas  behov.
  • Elevens självförtroende ska öka genom att hen ges möjlighet att lyckas med skolarbetet.
  • Eleven ska, utifrån sina förutsättningar, utvecklas så mycket som möjligt både socialt och kunskapsmässigt.
  • Eleven ska få insikt om sin diagnos.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 7 november 2016