Klasser och arbetslag

Genom att arbeta i arbetslag blir både barn och personal väl kända för varandra. Våra olika kompetenser i personalgruppen tillgodoser elevernas olika behov och främjar deras totala utveckling, vilket skapar en trygghet.

Till varje arbetslag i skolan finns det fritidshem knutna. De finns och verkar i lokaler i nära anslutning till klassrummen.

Personalen på fritids arbetar tätt tillsammans med lärarna och finns i de flesta fall även med under skoldagen.

Skolbarnomsorgen på skolan består av 6-9-årsverksamhet (fritids) och 10-12 årsverksamhet (eftis). Till skolan hör även fritidsgården för 13-16 åringar.

Ljungs skola är en liten skola, med en stor skolas resurser, belägen i en naturnära omgivning på landet strax utanför Ljungsbro samhälle.
Från skolstart 2018 finns förskoleklass och åk 1 på Ljungs skola.

Baskunskaper och tidiga insatser

Vi satsar främst på baskunskaper (sv, ma, eng). Redan i förskoleklassen börjar träning för ökad språklig medvetenhet, samt träning av antal och begrepp (sv, ma). Vi tränar barnen successivt att ta ansvar för sin egen inlärning. All inlärning bygger på livslångt lärande. I det livslånga lärandet är tilltro till den egna förmågan mycket viktig.

Genom tidiga insatser förebyggs tal-, läs-, skriv- och matematiksvårigheter.

I de lägre klasserna ges stort utrymme för lek, både den fria och den organiserade. Rörelse och lek befrämjar inlärning och social utveckling.

Vi integrerar musik och bild och form i den dagliga verksamheten, eftersom kunskap befästs bättre om vi använder alla våra sinnen. Genom de estetiska ämnena ger vi också barnet möjlighet att utveckla sin kreativitet, och få tillfälle till emotionell upplevelse. Vi tar gärna del av kulturella evenemang som vi blir inbjudna till.

Samarbete med fritidspersonal

Vid flera tillfällen i veckan samarbetar lärare och fritidspersonal med barnen under skoldagen. Detta samarbete sker på olika sätt. Antingen är vi flera vuxna i barngruppen eller så delar vi gruppen i mindre delar. Det ger personalen möjlighet att få en helhetssyn på barnet. Genom detta samarbete får barnet också en helhet i sin arbetsdag, och får möjlighet att vistas i mindre grupp.

Vi månar om skolans traditioner, vilket innebär bland annat följande aktiviteter:

  • Glassfest vid läsårets start
  • Utflykter i skogen
  • Luciafirande i matsalen
  • Julavslutning i kyrkan
  • Skoljoggen
  • Gemensam skolavslutning vid skolans amfiteater
  • Temaarbete 

I åk 4-6 arbetar vi tätt tillsammans med våra klasser för att skapa gemenskap och trygghet. Vår inställning är att alla barn är allas barn vilket innebär att vi ofta undervisar i varandras klasser så att alla elever känner oss pedagoger.

Eftersom vårt arbetslag har bred kompetens kan vi erbjuda både musikaliska och teatraliska upplevelser. Vi har gemensamma teman, friluftsdagar och samlingar, ofta med musikaliska inslag, där arbetslagets samtliga klasser deltar. Vid vissa tillfällen sker arbetet i åldersblandade grupper, till exempel på Elevens val. Ett flertal musikaler har producerats och förevisats för allmänheten.

Musik, sång och rörelse är något som vi satsar lite extra på och som vi vill ska genomsyra hela vår verksamhet.

Skoljoggen utmed kanalen är ett annat tillfälle att vara ute och vi utnyttjar gärna Olstorp för vintersport och orientering. Cykelturerna till fågeltornet vid Roxen är också en återkommande aktivitet.

Vårt övergripande mål är att alla, förutom tillräcklig inhämtning av kunskaper och färdigheter, ska känna trygghet, glädje och gemenskap. Ett led i detta är att vi arbetar med gemensamma normer, regler och förhållningssätt till varandra. Ljungsbro skola skall vara en trygg arbetsplats för alla.

Gott samarbete och många glada skratt kännetecknar arbetslaget.

Personal och elever organiseras kring tre mentorsteam (ett per årskurs). Lektionssalar i form av hemklassrum, elevskåp och lärararbetsplatser ligger samlade för varje årskurs. Detta skapar en lugn miljö och en trygghet för våra elever. Varje klass har två mentorer som har det övergripande ansvaret för eleverna.

Elever i åk 8 och 9 har var sin ipad. Läsåret 18-19 får åk 7 en chromebook. Alla pedagoger arbetar med google classroom som verktyg för att göra undervisningen tydligare, strukturerad och likvärdig.

Elevhälsan har ett nära samarbete med pedagogerna för att öka måluppfyllelsen och bibehålla ett gott skolklimat. Under läsåren 2017-2020 pågår ett samvekansprojekt med Linköpings Universitet kring detta.

Centralt i skolan ligger fritidsgården som är öppen från 7.30-16 varje dag. Här finns personal tillgänglig för elevernas olika behov.

Inriktningar åk 7-9

På Ljungsbro skola kan du välja mellan flera olika inriktningar och får chansen att på skoltid fördjupa dig i något av dina specialintressen. Tack vare vårt unika närområde, med närhet till naturen och stora, fina sportanläggningar, har vi möjlighet att erbjuda flera olika typer av inriktningar:

Hantverk och Design

Inriktning Hantverk och design är för dig som gillar att skapa med händerna. Vi arbetar med olika material, med färg, form och design i olika tekniker.

Idrott

Inriktning idrott är till för dig som vill ha ett extra skolidrottspass i veckan. Inriktningen utgår mycket efter elevernas önskemål och anpassas därefter.

Matte/NO 

För dig som gillar naturvetenskap och matematik. Vi experimenterar, undersöker och diskuterar. Vi jobbar både ute och inne, och får chansen att prova på olika delar inom de naturorienterande ämnena. Några av de saker som vi t ex får göra är att åka på exkursioner, göra experiment som kristaller och ormar.

Matematik

För dig som behöver mer tid för matematiken eller vill fördjupa dina kunskaper.

Hästsport

Den här inriktningen skall du välja som rider och gillar hästar. Här får du naturligtvis chansen att utvecklas i din ridning, men dessutom prova andra delar inom hästsporten, som t ex trav, körning, dressyr, hoppning blandat med teori. Vi har just nu ett nära samarbete med Vreta Naturbruksgymnasium. 

Musik

En inriktning för dig som gillar musik men även för dig som är nyfiken på att utvecklas inom musiken. Vi tränar ensemblespel för att utvecklas genom att spela och sjunga tillsammans i grupp.

Språk

För dig som vill ha mer tid att utveckla dina språkkunskaper.

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 20 augusti 2019