Studie- och yrkesvägledare

Vår SYV heter Bengt Johansson och du når honom på telefonnumret 013-20 67 68.
Bengt arbetar varje måndag och tisdag samt onsdag i ojämna veckor.

SYV:s uppgift tillsammans med alla pedagoger är att ge eleverna på Ljungsbro skola goda kunskaper om vidare studier, yrkeslivet och ge vägledning, så att de kan göra väl underbyggda val för framtida studie- och yrkesval. Alla elever och föräldrar är välkomna att höra av sig om de har några frågor.

Vad arbetar SYV med på Ljungsbro skola?

  • Motiverande samtal, skapa framtidstro, förbereda elever så att de har möjlighet att göra ett bra val till gymnasiet, skapa målbilder och yrkeskunskaper
  • Vägledningssamtal
  • Praktisk arbetslivsorientering (PRAO) I år 8 vecka 14
  • Grupp- och klassinformation
  • Gymnasieansökan och överlämning till gymnasieskolan
  • Deltar på föräldramöten
  • Studiebesök både på gymnasiet och arbetsplatser
  • Deltar i elevhälsoteamet

Här hämtar du gymnasiekatalogen för läsåret 2019/20.
http://www.e-magin.se/paper/0v7c7bh4/paper/1#/paper/0v7c7bh4/1

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 26 september 2018