Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Om skolan

Nygårdsskolan - en lågstadieskola med fritidshem i nyrenoverade, fräscha lokaler!
Invändigt går skolans färger i ljusa toner ihop med gult och turkost. Stora glaspartier gör skolmiljön luftig och härligt ljus. Vi har också en trivsam skolgård på cirka 14 000 kvadratmeter. Nya lekredskap finns för att främja lek, kreativitet, rörelse och samvaro. I direkt anslutning till skolan finns förskolan. På skolan går cirka 260 elever.

Nygårdsskolan

 

Allas lika värde

Utifrån internationella konventioner och svensk läroplan har skolan ett tydligt uppdrag; alla människors lika värde. Kränkningar är absolut inte tillåtna och skolan har en skyldighet att förmedla de grundläggande värderingar som det samhället vilar på. I skolan ska alla ges lika rättigheter och möjligheter att lära och utvecklas.

Nygårdsskolans föräldrar

Vårdnadshavare till elever på vår skola ses som en välkommen resurs att engagera sig vid skolbesök, utvecklingssamtal, föräldramöten och föräldraråd. Vi vill att vårdnadshavare ska känna sig delaktiga och vill därför ha en ständigt pågående dialog. Under utvecklingssamtal får du reda på hur just ditt barn fungerar och vad hen behöver i skolan för att utvecklas på bästa sätt. Du kan också ställa frågor. Tillsammans kan vi främja goda lärmiljöer och förebygga konflikter där skolan ska vara ett gott klimat för alla.

Skolan är viktig

Skolan är en rättighet för varje barn. Barnens skolgång är föräldrarnas ansvar. Föräldrarna ska se till att barnen kommer i tid till skolan varje dag så att barnen kan delta i all undervisning. Naturligtvis ansvarar du som föräldrarna att ditt barn är redo för sin skoldag, utsövd, uppladdad med stadig frukost och så vidare. I Sverige har alla barn skolplikt från hösten barnen fyller sju år upp till vårterminen i årskurs nio. Från och med juli 2018 är även förskoleklassen obligatorisk.

Höga ambitioner

Det är viktigt att sträva efter att ditt barn minst uppnått de lägsta kunskapskraven när skolplikten upphör, så att ditt barn har möjlighet att söka in på gymnasiet för att vidare nå sina mål. För det krävs ett hårt arbete, höga ambitioner och stort engagemang från alla parter, särskilt på låg- och mellanstadiet där den viktiga kunskapsgrunden läggs.

 

Nygårdsskolan

Till e-postformulär för Nygårdsskolan

E-post: nygardsskolan@linkoping.se

Telefon: 013-20 79 22

Besöksadress: Skäggetorps centrum 30A (se karta)

Postadress: Nygårdsskolan
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/nygardsskolan http://www.linkoping.se/nygardsskolan

Rektor: Sara Skagerström
Telefon: 013-20 67 44

Rektor biträdande: Paulina Andersson
Telefon: 013-20 70 59

 

Senast uppdaterad den 12 augusti 2020