Om skolan

Nykil skola - skolan där du blir sedd!
Här går ca 120 elever i årskurs F till 6. Vi har också fritidsverksamhet.

Nära till naturen

Nykil skola ligger vid en miljö med fantastisk natur och utemiljö runt knuten. Naturen inspirerar till uteaktiviteter på fritids och skola.

Vi bygger relationer

Vi strävar efter att eleverna ska känna att vi ser och bry oss om dem. Vi arbetar aktivt med att demokratiskt lyssna på dem. Det tror vi bidrar till att utveckla elevernas kunskap och trygghet.

Relationerna mellan vuxna och barn är nära. Vi ser förskola, skola och fritids som en helhet där samverkan är en nyckel till framgång. Pedagogerna ser alla och det är allas våra elever.

Måluppfyllelse

Utbildad personal arbetar i verksamheterna vilket skapar trygghet, kontinuitet och goda relationer samt god måluppfyllelse. På denna trygga plattform får barnen utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och behov.

Nykils skola

Skicka e-post till Nykils skola

E-post: norraskolomradet@linkoping.se

Telefon: 013-20 54 69

Besöksadress: Solvågsvägen 9 (se karta)

Postadress: Nykils skola
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/nykilsskola http://www.linkoping.se/nykilsskola

Rektor: Lena Norman
Telefon: 013-20 58 56

Rektor biträdande: Lena Lange
Telefon: 013-26 32 65

Se fler kontaktuppgifter
Se färre kontaktuppgifter
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 14 augusti 2018