Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ny skolorganisation i Skäggetorp

Högstadiet på Skäggetorpsskolan avvecklas från och med hösten 2021. Syftet är att höja gymnasiebehörigheten och att skapa plats för de yngre årskullarna i området.

Förändringen genomförs för att eleverna på högstadiet ska ha bättre förutsättningar att nå sina kunskapsmål och bli behöriga till de gymnasieprogram de vill gå.

Linköpings kommun har som främsta mål att alla elever som går i Linköpings skolor ska klara sin gymnasiebehörighet. Resultatutvecklingen är negativ på Skäggetorpsskolan, vilket lett till det beslutet att avveckla högstadiet. Allt med elevernas bästa i fokus.

Högstadieeleverna från Skäggetorp kommer från 2021 istället att få plats på andra skolor i kommunen. Det görs för att öka sannolikheten för att varje elev ska nå målen och få den utbildning eleven har rätt till. Genom gymnasiebehörighet ökar också chanserna att få arbete och ett självständigt liv.

Fler platser från förskola upp till årskurs 6

En avveckling av högstadiet ger också bättre förutsättningar att satsa på elever i de yngre årskullarna, från förskola upp till årskurs 6. Antalet elever i de lägre årskullarna kommer att öka de närmaste åren och därför behövs det större och bättre lokaler.

Arbetet påbörjas omgående

Arbetet med att göra omorganisationen påbörjas så fort nämnden formellt tagit sitt beslut under nämndsammanträdet i juni.

Alla elever som 2021 var tänkta att ha plats på Skäggetorpsskolans högstadium kommer i god tid få reda på vilken skola de placerats på istället.

Berörd personal kommer erbjudas ny arbetsplats inom kommunen.

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen kommer under sommaren att tillsätta en resurs som ska leda förändringsarbetet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 26 maj 2020

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-15.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: