Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Frågor och svar kring förändringen på Skäggetorpsskolan

Här samlar vi frågor och svar kring förändringen på Skäggetorpsskolan. Översättningar till andra språk kommer finnas inom kort. Frågorna och svaren kommer att uppdateras under året.

Vårt främsta mål är att alla elever som går i Linköpings skolor ska klara sin gymnasiebehörighet. Trots stora politiska satsningar, samt engagerad och duktig personal kan vi ändå se att allt färre av de elever som går på Skäggetorpsskolan får behörighet till gymnasiet. Därför måste vi göra en förändring.

2019 blev 36,8 % av eleverna i årskurs 9 blev behöriga till nationellt program på gymnasieskolan. För 2018 var andelen 39,7. (Källa: Skolverket)

Det är eleverna som går i årskurs sex och sju idag som främst berörs av förändringen.

Ja, trots goda resurser och kompetent personal så fortsätter resultaten att sjunka. 2019 blev 36,8 procent av eleverna i årskurs 9 behöriga till nationellt program på gymnasieskolan. Året innan, 2018, var andelen 39,7. (Källa: Skolverket)

Nej, det är en kunskapsfråga. Linköpings kommun strävar efter att så många elever som möjligt ska nå gymnasiebehörighet.

De kommer att erbjudas nya tjänster inom kommunen. Det är av stor vikt för Linköpings kommun att den höga kompetens som finns på Skäggetorpsskolan tas tillvara på bästa sätt.

Ja, de elever som har behov av stöd kommer även i fortsättningen att erbjudas det.

Alla detaljer är inte klara ännu, utan vi får återkomma i frågan. De berörda eleverna och vårdnadshavarna kommer få information om detta så fort detaljerna är klara.

Vi ska säkerställa att det finns kapacitet på kommunens övriga skolor att ta emot eleverna.

Ja, det tror vi. Om eleverna erbjuds placering på andra högstadieskolor ges bättre förutsättningar till eleverna till att lära sig det svenska språket och nå målen i skolan.

De kommer att användas till undervisning i de lägre årskullarna. Antalet elever kommer att öka i de lägre årskurserna de närmaste åren och därför finns det ett stort behov av större och bättre lokaler, för förskoleklasser upp till årskurs 6.

Det är för tidigt att säga. Det är en fråga som vi kommer att arbeta med under det närmaste året.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 28 maj 2020