Lokal arbetsplan

Skäggetorpsskolans måluppfyllelse ska öka ytterligare. En viktig förutsättning för detta är att arbetsmiljön för elever och personal är god. Följande konkreta åtgärder ska skolan arbeta med under läsåret:

  • Vi fortsätter arbetet med elevernas närvaro och fortsätter arbetet med att skapa lugn i klassrummen.
  • Planeringar i alla ämnen ska finnas.
  • Det språkutvecklande arbetssättet Språket i Fokus fortsätter och vi sjösätter till hösten ett nytt skolförbättringsarbete kring språk, kunskapsutveckling och ökad läsförståelse.
  • Skolan fortsätter med mentorssamtal för att medvetandegöra eleven om sitt eget lärande. Utvecklingssamtal där eleven är aktiv i processen är också en viktig del i detta.
  • Intensiva lästräningen fortsätter för år 6, 7 och 8.
  • Fritidsuppdraget är en del av skolan.  En väl fungerande fritid, både dagtid, kvällar och helger är en viktig del i arbetet med högre måluppfyllelse.
  • Föräldrautbildningen fortsätter som en del i att utveckla samverkan med elevernas föräldrar.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 20 juni 2016