Om skolan

Utvecklingen i vårt samhälle ställer krav på skolan

Skäggetorpsskolan jobbar hårt för att eleverna ska nå framgång med studier, struktur och socialt fungerande sammanhang.

Målet för vår skola är att skolpersonal, föräldrar och kommunen gemensamt skall stödja elevernas utveckling mot god fysisk, psykisk, och social hälsa. Genom att stödja och handleda vill vi motivera eleverna till en positiv livsstil.

En gemensam värdegrund

Värdegrunden ska genomsyra hela skolans arbete. En grund att stå på när det gäller trivsel och skolans miljö är gemensamma regler som gäller alla. På Skäggetorpsskolan arbetar all personal med skolans värdegrund och vi vill tillsammans med eleverna stödja dem i deras eget ansvarstagande.

Värdegrundsgruppen består av personal och elever som arbetar med värdegrundsfrågor och för att motverka, upptäcka och åtgärda varje form av kränkning.

Föräldramedverkan

En viktig bas för verksamheten är att ha en positiv samverkan med föräldrarna. Vi ställer höga förväntningar på oss själva, på eleverna och föräldrarna för att vi tillsammans ska ge eleverna framgång i livet och med deras studier. Vi anordnar föräldrautbildning och arbetar tillsammans med modersmålslärare och tolkar för att skapa god kommunikation. Utvecklingssamtal och föräldramöten är viktiga arenor för dialog för oss.

Tobak

Vi är en tobaksfri skola. Vi kontaktar alltid elevens hem om vi ser elever som använder tobak i någon form. Vi är medlemmar i tobaksfri duo och arbetar förebyggande för att våra elever aldrig ska börja använda tobak. Läs mer om vår tobakspolicy på vår hemsida och i häftet för föräldrars påskrift.

Hälsomedvetande

Eleverna ges möjlighet att skaffa sig kunskaper och färdigheter som underlättar för dem att hålla sig friska. Idrotten och hemkunskapen har en viktig roll i detta men även övriga ämnen medverkar. Vi har tagit bort läsk och godis från cafeterian och i stället finns möjlighet att handla mellanmål med nyttigt innehåll.   

Skolans personal

Skolans personal anstränger sig för att ditt barn kommer att vara trygg i skolan vi accepterar inga former av kränkningar eller mobbning. Vi reagerar alltid kraftfullt och räknar med föräldrarnas stöd i detta. Vi arbetar för ett inspirerande lärande med varierande undervisningssätt och metoder, utan att lova att allting, alltid skall upplevas som roligt. Vi arbetar mycket med frågor kring värdegrund och betonar i alla lägen allas lika värde.

Vi arbetar hårt för att elever, föräldrar och vi personal ska vara stolta över vår skola – och vi är det!

Elever

Vi förväntar oss att våra elever kommer i tid till lektioner, har med sig rätt material och tar sitt skolarbete på stort allvar. Vi förväntar oss att eleverna har mod att meddela en vuxen om de upptäcker kränkningar eller mobbning, att eleverna använder ett vårdat språk och följer regler och lyder tillsägelser från all personal.

Eleverna trivs och känner gemenskap på Skäggetorpsskolan!

Föräldrar

Är sina barns viktigaste vuxna! Tillsammans kan vi hjälpas åt att skapa en ljus framtid för ditt barn. Kontakta skolan vid frågor, funderingar och synpunkter och varmt välkomna hit!

Skäggetorpsskolan

Skicka e-post till Skäggetorpsskolan

E-post: skaggetorpsskolan@linkoping.se

Telefon: 013-20 79 01

Besöksadress: Skäggetorps Centrum 16 (se karta)

Postadress: Skäggetorpsskolan
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/skaggetorpsskolan http://www.linkoping.se/skaggetorpsskolan

Rektor: Anders Österhjelm

Rektor: Sara Skagerström

Rektor biträdande: Fredrik Eckerud

Se fler kontaktuppgifter
Se färre kontaktuppgifter
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 6 november 2018