Hoppa till huvudinnehåll

Betyg

Betygsskala

Betygsskalan är sexgradig, från A till F, med fem godkända och ett icke godkänt betygssteg. 

Betyg ges i årskurs 6-9. Betygen ges både på hösterminen och vårterminen.

Kunskapskrav

De nationella kunskapskraven som beskriver betygsstegen E, C och A relaterar till målen under rubriken ämnets syfte i kursplanerna. De relaterar också till det centrala innehållet i respektive ämne. Kunskapskraven är formulerade som en sammanhållen text och uttrycker vad eleven gör och med vilken kvalitet. Nationella kunskapskrav finns för betygen E, C och A. Kunskapskraven innehåller för varje nivå en fullständig beskrivning av vad som krävs. En elev som uppfyller lägsta godtagbara kunskapskrav i sin helhet får betyget E. Betyget C får en elev om kunskapskraven för C är uppfyllda i sin helhet och betyget A om kunskapskraven för A är uppfyllda i sin helhet. Om en elev inte når kunskapskraven för E får eleven betyget F

Streck

När det saknas bedömningsunderlag för en elevs kunskaper på grund av mycket stor frånvaro ges ett streck istället för betyg.

Skolverket

Här finns kursplaner och kunskapskrav för alla ämnen i grundskolan.

Senast uppdaterad den 6 november 2018