Hoppa till huvudinnehåll

Elevinflytande

Skolverket är tydliga med vad som menas med elevinflytande:

"Elever har rätt till inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö. Elevinflytande främjar elevernas förmåga att ta eget ansvar och ökar lusten att lära. Det stärker även relationen mellan lärare och elever och leder till en större acceptans för de beslut som fattas. "

På Skäggetorpsskolan jobbar vi med elevinflytande på följande sätt:

  • Elevråd med vuxenstöd. Samtliga klasser har representanter i elevrådet.
  • Värdegrundsgrupp där personal elever i varje klass samarbetar för ett bra klimat på skolan.
  • Matvärdar som arbetar tillsammans med skolans restaurang.
  • Elever sitter med som representanter i skolans verksamhetsstyrelse.
  • Fritidsråd

Senast uppdaterad den 6 november 2018