IKT på skolan

 

iPads

Sedan VT 2016 arbetar vi med iTunes U

 

Lokala regler för användning av iPad

 • Alla elever har ansvar för att alltid ha med sig sin iPad fulladdad till skolan
 • iPaden skall alltid förvaras säkert och aldrig lämnas utan uppsikt
 • iPaden får aldrig tas ut ur sitt skyddsfodral
 • iPaden är personlig och får aldrig lånas ut
 • iPaden är ett studieverktyg och det är personalen som bestämmer hur och när den skall användas i skolan.
 • Hemma bestämmer och ansvarar vårdnadshavare för hur och när iPaden skall användas.
 • iPaden skall hållas borta från fukt och vätskor. Den skall därför inte med till toalett, matsal eller idrott om inte personalen sagt annat.
 • Mikrofon och kamera skall användas ansvarsfullt med god sed och etik. Att filma, fota eller spela in andra i smyg eller mot deras vilja är inte tillåtet.
 • Om en iPad förloras eller går sönder skall detta omedelbart meddelas klassföreståndare och IT-ansvarig på skolan

Konsekvenser

 • Om en elev missbrukar sin iPad har läraren rätt att beslagta den under lektionen.
 • Om iPaden missbrukas grovt eller vid upprepade tillfällen hanteras felaktigt kontaktas rektor och hemmet. Beslut kan då fattas om att frånta eleven sin iPad under en bestämd tidsperiod.  

Alla iPads är stöldmärkta och DNA-skyddade och övervakas av skolan via ett MDM-verktyg så den kan spåras, låsas och göras obrukbar.

 

Datorer

För att få använda datorerna på vår skola och för att få söka information och kommunicera via Internet gäller följande regler :

 • Du får inte använda någon annans inloggning eller låna ut din egen. Det är också viktig att du vet vilket ditt Användarnamn och Lösenord är, så att du lätt kan logga in på skolans datorer.
 • Du får inte använda våld mot datorerna eller någon annan datorutrustning. Inte heller försöka ” hacka ” dig in i vårt datorsystem, eller på annat sätt missbruka våra datorer.
 • Du får inte ladda ner musik eller programvara. Ej heller använda datorn för att på något sätt kränka någon via mail, chat eller publicering eller liknande.

Skolan övriga trivselregler gäller givetvis vid datorer som i alla andra sammanhang i skolan. Den som bryter mot reglerna får sitt användarkonto spärrat och kan också bli ersättningsskyldig och i vissa fall även polisanmäld.

Mobiltelefoni

Vi uppmuntrar alla elever och vårdnadshavare att behålla mobiltelefoner hemma. För mobiltelefoner gäller annars att de ska vara avstängda under lektionstid. Telefonen får inte heller användas för att kränka eller störa andra under övrig tid i skolan. Den som stör andra eller sitt eget lärande på grund av telefonen eller andra föremål får dessa omhändertagna. 

Fotografering av annan elev eller personal får endast ske om denne givit sitt medgivande, då undviker vi många konflikter!

 

Du får inte på någon enhet

 • Söka efter ”Sajter” med pornografi eller extrema politiska eller religiösa åsikter.
 • Söka eller hantera text / bild om sådant som kan skada personer eller egendom.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 21 oktober 2016