IKT på skolan

Digitala verktyg

På Skäggetorpsskolan lånar eleverna en iPad (år 6) eller en Chromebook (år 7-9) under sin studietid. Elevens digitala verktyg ska i första hand stötta eleverna i deras studier. Vi använder oss av G Suite för att kommunicera planeringar, material och uppgifter med eleverna.

 

Lokala regler för användning av digitalt verktyg

 • Alla elever har ansvar för att alltid ha med sig sin iPad/Chromebook fulladdad till skolan.
 • iPaden/Chromebooken skall alltid förvaras säkert och aldrig lämnas utan uppsikt.
 • iPaden/Chromebooken får aldrig tas ut ur sitt skyddsfodral.
 • iPaden/Chromebooken är personlig och får aldrig lånas ut.
 • iPaden/Chromebooken är ett studieverktyg och det är personalen som bestämmer hur och när den skall användas i skolan.
 • Hemma bestämmer och ansvarar vårdnadshavare för hur och när iPaden/Chromebooken skall användas.
 • iPaden/Chromebooken skall hållas borta från fukt och vätskor. Den skall därför inte med till toalett, matsal eller idrott om inte personalen sagt annat.
 • Mikrofon och kamera skall användas ansvarsfullt med god sed och etik. Att filma, fota eller spela in andra i smyg eller mot deras vilja är inte tillåtet.
 • Om en iPad/Chromebook förloras eller går sönder skall detta omedelbart meddelas klassföreståndare och IT-ansvarig på skolan.

Konsekvenser

 • Om en elev missbrukar sin iPad/Chromebook har personalen rätt att beslagta den.
 • Om iPaden/Chromebooken missbrukas grovt eller vid upprepade tillfällen hanteras felaktigt kontaktas rektor och hemmet. Beslut kan då fattas om att frånta eleven sin iPad/Chromebook under en bestämd tidsperiod.  

 

Mobiltelefoni

Vi uppmuntrar alla elever och vårdnadshavare att behålla mobiltelefoner hemma. För mobiltelefoner gäller annars att de ska vara avstängda under lektionstid. Telefonen får inte heller användas för att kränka eller störa andra under övrig tid i skolan. Den som stör andra eller sitt eget lärande på grund av telefonen eller andra föremål får dessa omhändertagna. 

Fotografering av annan elev eller personal får endast ske om denne givit sitt medgivande, då undviker vi många konflikter!

 

Du får inte på någon enhet

 • Söka efter ”sajter” med pornografi eller extrema politiska eller religiösa åsikter.
 • Söka eller hantera text/bild om sådant som kan skada personer eller egendom.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 8 januari 2019