Skolbibliotek

Skolans fokusbibliotek Ovalen finns tillgängligt för eleverna under och efter skoltid.

Biblioteket återfinns i skolans lokaler och har sedan slutet av 2015 genomgått en större förändring. Med anledning av att vi då fick del av kommunens satsning av fokusbibliotek fick vi medel att renovera hela lokalen samt möjligheter till en heltidsanställd bibliotekarie. Förutom vår utbildade bibliotekarie återfinns en av våra fritidsledare med särskild mediakunskap på heltid i biblioteket. Fritidsledare är också skolans vuxenansvarige för elevrådet vilket gjort att elevrådet i högsta grad varit involverade i utvecklingen av vårt fokusbibliotek.

Några viktiga aspekter har här varit; bibliotekets namn, inredning, litteratur, vilken miljö som eleverna vill ha här, trivselregler. Elevernas delaktighet har lett till ett högt uppskattat bibliotek och här har också inrättats ett Bokråd med elever som kontinuerligt återfinns i arbetet med biblioteket och ger förslag på inköp av litteratur, media, tidningar etc.

Projektplan löper för biblioteket och vår bibliotekarie är medlem av ämnesarbetslaget svenska/SVA vilket gör dialogen stark mellan lärare och bibliotek. Bibliotekarien är nu i allra högsta grad involverad i det skolförbättringsarete vi bedriver kring språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt samt kring läsförståelse. Dessutom bidrar bibliotekarien till samarbete över ämnesgränserna och har initierat med SO- arbeslaget ett fördjupat arbete kring källkritik. Fritidsledaren är delaktig i arbetslaget Resursteamet vilket leder till att de elever som har särskilda behov får möjlighet till större kunskapsinhämtning och särskilda materiel via biblioteket.

Specifik projektplan finns utarbetad för Ovalen och dess verksamhet och den utformas av ansvariga, rektor och elevrepresentanter. I projektplanen just nu ligger att utforma ytterligare en närliggande lokal för användande till läsecirklar, författarbesök, undervisning och sessioner kring källkritik.

Möjligheten att hålla Ovalen öppet så mycket som möjlighet parallellt med att vara ute i klasser och ha mindre grupper ges av att vi ständigt har två personal på plats och att två lokaler kan nyttjas. Möjligheten att ha öppet även efter skoltid kompletterar skolans Studiestöd som är extra undervisning efter skoltid för alla elever tre dagar i veckan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 23 juni 2016