Studie- och yrkesvägledare

Jag heter Bengt Johansson och är studie- och yrkesvägledare på din skola. I första hand hjälper jag dig med PRAO i 8:an och 9:an samt studie- och yrkesvägledning inför gymnasievalet.

Läs den nya Programväljarkatalogen här! 

Allt vad du behöver veta inför gymnasievalet

i Linköping läsåret 2018/2019

 

 

Studie- och yrkesvägledare Bengt Johansson är på Skäggetorpsskolan: 
08.00-16.45 onsdag jämn vecka
08.00-16.45 torsdag
08.00-16.45 fredag

Telefon: 013-20 67 68

 

År 8

PRAO

Skäggetorpsskolans elever i år 8 har prao vecka 14 (1/4-5/4).

Syftet med prao är att hjälpa eleverna med följande:

  • Orientera sig om arbetets betydelse för människan och samhället, om olika arbetsplatser, arbetsmiljöer och arbetsuppgifter.
  • Få erfarenhet om de villkor för demokrati, inflytande och ansvar som finns i arbetslivet.
  • Lära sig förstå de normer och regler som gäller i arbetslivet.
  • Öka elevernas kännedom och motverka begränsningar i studie- och yrkesval som beror på könsrollstänkande, statustänkande och social/kulturell bakgrund.

År 9

Info om ansökningstider

Under december månad sänds ditt höstterminsbetyg till gymnasieintagningen i Linköping

7 januari - 15 februari gör du din ansökan på webben www.gymnasiestudera.se

Du får hjälp och anvisningar av din studie- och yrkesvägledare.

 

Omkring 15 april besked om preliminär intagning.

15 april - 1 maj du har möjlighet att göra om- och nyval.

I början av juni sänder skolan ditt slutbetyg från årskurs 9 till Gymnasieintagningen i Linköping.

Omkring 1 juli är slutintagningen klar och du får ett besked hem i brevlådan. Du måste följa instruktionerna på intagningsbeskedet.

Reservintagning startar 1 augusti.

 

Info om intagningsbestämmelser

Ditt slutbetyg i årskurs 9 är avgörande för intagningen. Dina betyg i de olika ämnena värderas enligt följande:

A=20 p

B=17,5 p

C=15 p

D=12,5 p

E=10 p

 

Vad krävs för behörighet?

Om du väljer det Estetiska programmet finns inga krav på vilka 9 ämnen som ska ingå.

 

Yrkesprogram

Godkänt i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik + 5andra ämnen.

Högskoleförberedande program

Godkänt i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik + 9 andra ämnen.

Om du väljer det Ekonomi, Humanistiska eller Samhällsvetenskapsprogrammet måste ämnena geografi, historia, religion och samhällskunskap ingå i dessa 9 ämmen.

Om du väljer Naturvetenskaps- eller Teknikprogrammet måste ämnena biologi, kemi och fysik ingå i dessa 9 ämnen.

 

Bra länkar inför gymnasieval m.m.

 

http://www.gymnasiestudera.se

 

http://www.gymnasieguiden.se/ - här står det mesta som har med gymnasiestudier i Sverige att göra

 

http://www.efternian.com - för dig som vill veta mer om program med tekniska och naturvetenskapliga inriktningar

 

http://www.skolverket.se - beskriver alla gymnasieprogram, jämför nya och gamla kurser. Här hittar du dessutom fakta om skolor, nationella prov, lagar och regler

 

http://www.ams.se - Arbetsförmedlingen. Info om studier och yrken.

 

http://www.csn.se/ - Centrala studiestödsnämnden

 

Öppet hus på gymnasieskolorna

Kom och se gymnasieskolorna inifrån i Östergötlands län.
Länk till hela programmet: 

http://www.gymnasiestudera.se/12/Oppethus.aspx

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 7 november 2018