Utmärkelser

Hagdahls pris för skolbarns matvanor

Goda matvanor kännetecknas av god, omväxlande, näringsrik mat och dryck, som intas på rimligt regelbundna tider, i en miljö som bidrar till lugn, trygghet, sociala kontakter och glädje. Till att åstadkomma detta i skolan bidrar rummets/matsalens utformning, dukning, ljudnivå, sättet att få maten, längden på/tiden för måltiden/schemaläggning, vuxnas förebild, och mycket annat. Självklart påverkas barnens matvanor också av i vad mån de alls kommer till skolmatsalen, eller om de istället har närhet till, tillåts köpa och föredrar snabbmat, snacks, godis etc. Hur mat produceras och tillagas, transporteras spelar stor roll för miljö, klimat och ekonomi, inte minst om mat slängs i onödan,

 

Hagdahls pris för skolbarns matvanor delas ut av Hagdahlsakademin i samarbete med föreningen Östergötlands Barn. Hagdahlsakademin vill uppmuntra till medvetna val av råvaror, minskat spill och hänsyn till miljön.

Priset består av 10 000 kronor samt ett diplom som delas ut vid Hagdalsakademins årliga högtidssammankomst i februari 2017.

2015 års alumn vid LiU

Kajsa Andersson rektor för Skäggetorpsskolan med ambitionen att utbilda framtidens Nobelpristagare, LiU-alumn från Lärarutbildningen och Pedagogiskt arbete som står för ett kunnigt och engagerat pedagogiskt ledarskap i skolan och är en förebild inom sin yrkeskår.

Utmärkelsen delas ut den 10 november vid en ceremoni på Campus Valla. Då blir Årets alumner firade, håller varsitt föredrag och avtäcker en platta med sina namn i alumnernas egen Walk of fame.

 

2015 års Lejonpristagare

Årets rektor: Kajsa Andersson, Skäggetorpskolan.

Kajsa är en tydlig och motiverande chef, som med både små och stora gester visar att hon ser både elever och medarbetare. Eleven står alltid i centrum och hennes drivkraft ger energi och lust att ständigt göra ett bättre arbete för dem.

 

Linköpingsrektor får pedagogiskt pris 2015

Skäggetorpsskolans rektor Kajsa Andersson tar emot 2015 års pedagogiska pris av den svenska riksföreningen inom The Delta Kappa Gamma Society International (DKG).

Kajsa Andersson får priset för sitt stora engagemang för att utveckla och leda det pedagogiska arbetet på en grundskola med 95 procent elever med utomnordisk bakgrund.

Ur motiveringen:

”Hon förankrar sina beslut med empatisk kraft och entusiasmerar sina medarbetare. Kajsa Anderssons vetenskapliga och pedagogiska meriter är omfattande. Hon har en lärarutbildning och en magisterexamen i pedagogiskt arbete 2010 vid Linköpings universitet. Därefter fortsatt utbildning vid Linköpings universitet i Chefsprogram 2011, Strategiskt pedagogiskt ledarskap 2012 och Rektorsprogram 2013. Kajsa Andersson är en god representant för sin yrkeskår och har genom sin yrkesverksamhet visat på stort engagemang utöver det vanliga inom sitt område.”

Priset delades ut, lördagen den 25 april 2015 på Stockholms universitet

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 27 september 2016