Öppen fritidsverksamhet

Öppen fritidsverksamhet är en form av verksamhet som erbjuds elever i årskurs 4-6. Se mer hur vi jobbar med vår fritidsverksamhet på Ulrika skola under sidan Fritidshem.

Om öppen fritidsverksamhet

För barn mellan tio och tretton år, erbjuds en enklare form av skolbarnsomsorg än fritidshem. Verksamheten behöver inte erbjuda samma grad av omvårdnad och tillsyn som fritidshemmen men skall istället erbjuda de äldre barnen en verksamhet som är mer anpassad till dessa åldersgruppers behov

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 27 juni 2019