Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Skolskjuts

Skolskjutsen utförs av Nykils Buss

Vid frågor till bussbolaget, kontakta Holger Linde: 013-33 21 22

Trivsel och säkerhet i skolskjuts

1.       Eleven väntar vid anvisad hållplats. Först då fordonet står stilla är det tillåtet att stiga på. Lugn och ordning ska råda.

2.       Eleven tar plats och sitter i fordonet innan avgång.

3.       Eleven ska uppträda trevligt mot chauffören och ej störa medpassagerarna eller på annan sätt äventyra trafiksäkerheten. Chaufförens anvisningar ska följas.

4.       Vid framkomst till avstigningsplats sitter eleven kvar tills fordonet stannat. Trängsel får inte förekomma vare sig i fordonet eller vid avstigningen.

5.       Skolskjutsen lämnar hållplatsen innan eleven eventuellt korsar vägen.

6.       Eleven ska därefter på säkraste och snabbaste sätt ta sig till skolan.

Elev som bryter mot dessa regler kan avstängas för kortare eller längre tid. Beslut fattas av rektor.

Om ett barn vill följa med ett annat barn hem efter skolans slut ska vårdnadshavare skicka med en lapp som ska uppvisas vid påstigning på annan tur än hemturen. Finns ingen sådan lapp kommer chauffören att hänvisa barnet till egen hemtur.

Växelvist boende

För barn med växelvist boende och skolskjutsbehov från båda adresser ska en ansökan lämnas in kommunledningskontoret. Ny ansökan ska lämnas in inför varje läsår. Ansökningsblankett finns på kommunens hemsida.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 8 juli 2016