Öppen fritidsverksamhet

Välkomna till den öppna fritidsverksamheten på Vikingstad skola

Arbetet på öppet fritids är en förlängning av mottot Vikingstad skolas – där varje elev är i fokus. Verksamheten är till för elever mellan 10-12 år som är inskrivna på öppen fritidsverksamhet på Vikingstad skola. Vi har öppet på eftermiddagarna mellan kl. 13-17 och under eftermiddagen serveras mellanmål. Under loven har vi heldagsomsorg mellan kl. 8-17 och då serveras lunch och mellanmål i skolans matsal. Vi erbjuder även heldagsomsorg vissa klämdagar och studiedagar (under röda dagar och de flesta aftnar har vi stängt).

Arbetet på öppet fritids är en förlängning av mottot Vikingstad skolasdär varje elev är i fokus. På öppet fritids arbetar vi systematiskt för att alla barn ska känna sig välkomna och känna sig delaktiga i verksamheten. Vi vuxna är närvarande och aktiva tillsammans med barnen och erbjuder varje barn den stöttning som behövs för att våga delta i aktiviteter i verksamheten. Vi planerar och bedriver vår verksamhet med utgångspunkten att det ska finnas något för alla. Vi arbetar för att synliggöra och uppmuntra barnens egna initiativ. Våra gemensamma aktiviteter har som syfte att uppmuntra samarbete och träna barnen i att umgås och lösa uppgifter tillsammans med nya kamrater. Vi arbetar också aktivt för att barnen ska utmana sig själva genom att pröva och delta i för dem nya och varierade aktiviteter.

Ansökan till den öppna fritidsverksamheten görs på http://www.linkoping.se/forskola-och-utbildning/fritidshem-och-oppen-fritidsverksamhet/ansok-andra-eller-sag-upp-plats/

Kontakt: Magnus Sjösvärd 013-20 55 70

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 4 april 2019