Hoppa till huvudinnehåll

Om skolan

Vreta kloster skola med asfalterad skolgård och basketplan i förgrunden

Vår gemensamma framtidssyn utgår från att alla elever

  • vill göra sitt bästa.
  • vill få uppmuntran, möta utmaningar och bli sedda för den de är.
  • lär sig bäst om de känner delaktighet och är väl införstådda i kunskapsmålen.
  • utvecklas bäst genom ett varierat arbetssätt där lek och humor är naturliga inslag.

Vi som arbetar i verksamheten

  • har höga förväntningar på alla elever.
  • är goda, samspelta förebilder för alla elever.
  • ger återkoppling och följer upp resultat.
  • är väl insatta i kunskapsmålen och förankrar dem hos elever och vårdnadshavare.
  • använder ett varierat arbetssätt där elevernas tankar och idéer tas tillvara.

Förskoleklass, låg- och mellanstadium samt fritidshem samverkar kring elevens lärande under hela dagen.

Senast uppdaterad den 29 mars 2023