Om skolan

Vreta kloster skola - Här arbetar vi mot ett aktivt lärande för framtiden.

Vår gemensamma framtidssyn utgår från att alla elever:

  • vill göra sitt bästa
  • vill få uppmuntran, möta utmaningar och bli sedda för den de är
  • lär sig bäst om de känner delaktighet, är införstådda i målen och vet vad som ska bedömas
  • utvecklas bäst genom ett varierat arbetssätt där lek och humor är naturliga inslag

Vi som arbetar i verksamheten:

  • har höga förväntningar på alla elever
  • är goda, samspelta förebilder för alla elever
  • ger återkoppling och följer upp resultat
  • är väl insatta i målen och förankrar dem hos elever och vårdnadshavare
  • har ett varierat arbetssätt där elevers tankar och idéer tas tillvara

Förskoleklassen, låg- och mellanstadiet samt fritidshem samverkar kring elevens lärande hela dagen.

Skol-IF

Elever i årskurs 6 får ledarutbildning och har, efter skoltid, aktiviteter för elever på fritidshemmet med inriktning på fysisk aktivitet.

Vreta kloster skola

Skicka e-post till Vreta kloster skola

E-post: norraskolomradet@linkoping.se

Telefon: 013-20 52 16

Besöksadress: Källgårdsvägen 1 (se karta)

Postadress: Vreta kloster skola
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/vretaklosterskola http://www.linkoping.se/vretaklosterskola

Rektor: Karin Ström
Telefon: 013205216

Se fler kontaktuppgifter
Se färre kontaktuppgifter
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 7 augusti 2019