Hoppa till huvudinnehåll

Om skolan

Skolans vision - Här arbetar vi med ett aktivt lärande för framtiden.

Vår gemensamma framtidssyn utgår från att alla elever:

  • vill göra sitt bästa
  • vill få uppmuntran, möta utmaningar och bli sedda för den de är
  • lär sig bäst om de känner delaktighet och är väl införstådda i kunskapsmålen 
  • utvecklas bäst genom ett varierat arbetssätt där lek och humor är naturliga inslag

Vi som arbetar i verksamheten:

  • har höga förväntningar på alla elever
  • är goda, samspelta förebilder för alla elever
  • ger återkoppling och följer upp resultat
  • är väl insatta i kunskapsmålen och förankrar dem hos elever och vårdnadshavare
  • använder ett varierat arbetssätt där elevernas tankar och idéer tas tillvara

Förskoleklass, låg- och mellanstadiet samt fritidshem samverkar kring elevens lärande under hela dagen.

Senast uppdaterad den 1 november 2022