Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Om skolan

Skolans vision - Här arbetar vi med ett aktivt lärande för framtiden.

Vår gemensamma framtidssyn utgår från att alla elever:

  • vill göra sitt bästa
  • vill få uppmuntran, möta utmaningar och bli sedda för den de är
  • lär sig bäst om de känner delaktighet, är införstådda i målen och vet vad som ska bedömas
  • utvecklas bäst genom ett varierat arbetssätt där lek och humor är naturliga inslag

Vi som arbetar i verksamheten:

  • har höga förväntningar på alla elever
  • är goda, samspelta förebilder för alla elever
  • ger återkoppling och följer upp resultat
  • är väl insatta i målen och förankrar dem hos elever och vårdnadshavare
  • har ett varierat arbetssätt där elevers tankar och idéer tas tillvara

Förskoleklassen, låg- och mellanstadiet samt fritidshem samverkar kring elevens lärande under hela dagen.

Skol-IF

Genom Skol-if får elever i årskurs 6 en ledarutbildning. De genomför aktiviteter för eleverna på fritidshemmet med inriktning på fysisk aktivitet under läsåret.

Vreta kloster skola

Till e-postformulär för Vreta kloster skola

E-post: norraskolomradet@linkoping.se

Telefon: 013-20 56 26

Besöksadress: Källgårdsvägen 1 (se karta)

Postadress: Vreta kloster skola
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/vretaklosterskola http://www.linkoping.se/vretaklosterskola

Rektor: Karin Ström
Telefon: 013205216

Rektor biträdande: Carita Lundqvist Woode
Telefon: 013-20 60 13

Senast uppdaterad den 2 december 2020