Om skolan

Vreta kloster skola är vackert belägen mellan Vreta kloster kyrka och Göta kanal i närheten av Bergs slussar. Skolan är två parallell åk F-6 med drygt 340 elever och har fyra fritidshem för åk F-3, samt ett öppet fritidshem för åk 4-6.
Vi har en fantastisk utemiljö med en stor skolgård med plats för lek och skoj.

Vi erbjuder en skola där vi skapar en undervisning utifrån elevernas nyfikenhet och förutsättningar. Vi arbetar med inkludering, lära av varandra och lägger en stor vikt vid trygghet och gemenskap.

Vreta kloster skola - Här arbetar vi mot ett aktivt lärande för framtiden.

Vår gemensamma framtidssyn utgår från att alla elever:

  • vill göra sitt bästa
  • vill få uppmuntran, möta utmaningar och bli sedda för den de är
  • lär sig bäst om de känner delaktighet, är införstådda i målen och vet vad som ska bedömas
  • utvecklas bäst genom ett varierat arbetssätt där lek och humor är naturliga inslag

Vi som arbetar i verksamheten:

  • har höga förväntningar på alla elever
  • är goda, samspelta förebilder för alla elever
  • ger återkoppling och följer upp resultat
  • är väl insatta i målen och förankrar dem hos elever och vårdnadshavare
  • har ett varierat arbetssätt där elevers tankar och idéer tas tillvara

Förskoleklassen, låg- och mellanstadiet samt fritidshem samverkar kring elevens lärande hela dagen.

Skol-IF

Elever i årskurs 6 får ledarutbildning och har, efter skoltid, aktiviteter för elever på fritidshemmet med inriktning på fysisk aktivitet.

Vreta kloster skola

Skicka e-post till Vreta kloster skola

E-post: norraskolomradet@linkoping.se

Telefon: 013-20 52 16

Besöksadress: Källgårdsvägen 1 (se karta)

Postadress: Vreta kloster skola
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/vretaklosterskola http://www.linkoping.se/vretaklosterskola

Rektor: Karin Ström
Telefon: 013-20 52 16

Se fler kontaktuppgifter
Se färre kontaktuppgifter
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 20 juni 2019