Hoppa till huvudinnehåll

Samråd

Samrådet på skolan består av föräldrarepresentanter från varje klass samt rektor och biträdande rektor.

Samrådets uppgift

Samrådets syfte och fokus är att föra en dialog och gemensamt arbeta för en trygg, trivsam och kunskapsinhämtande skola. Samrådet ska gagna kunskapandet i skolan och våra elever.

Samrådet träffas 3 gånger/läsår samt är delaktig i skolgårdsfesten. Samrådets kallelse och dagordningen samt protokoll delas via Unikum. 

Nästa samrådsmöte

Kommande samrådsmöte är:

  • tisdag den 2022-12-06.

Ytterligare två möten är planerade under läsåret:

  • onsdag den 2023-02-01
  • torsdag 2023-04-27.

Tiden för samtliga samråd är mellan klockan 17:30 och 18:30.  

Senast uppdaterad den 17 oktober 2022

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: