Samråd

Samrådet på skolan består av klassrepresentanter från varje klass samt rektor och biträdande rektor.

Samrådets uppgift

Samrådets syfte och fokus är att föra en dialog och gemensamt arbeta för en trygg, trivsam och kunskapsinhämtande skola. Samrådet ska gagna kunskapandet i skolan och eleverna.

Samrådet träffas 2 gånger/ termin samt anordnar skolans vårfest. Protokoll från möten mailas till vårdnadshavarna på skolan. Datum för kommande vårfest är 22 maj 2019.

Nästa möte

Plats: fritidshemsavdelning Skutan i huvudbyggnaden

Datum: 29 november 2018 kl.18-19.00

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 26 september 2018