Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Föräldraråd

Syftet med föräldrarådet är att främja en god dialog mellan vårdnadshavare och skolan och ta tillvara på goda idéer och synpunkter direkt från vårdnadshavare.

Att vara representant i föräldrarådet innebär i stora drag följande:

  • Att förbereda sig genom att samla in frågor från klassens vårdnadshavare i frågor som rör skolan i stort. Enskilda frågor som rör just en vårdnadshavare ska framföras direkt till klassföreståndare.
  • Att mejla insamlade frågor innan mötet till rektor, Cecilia Persson, biträdande rektor Jenny Seger och biträdande rektor Karin Thelander så att de kan förberedas.

Föräldrarådet träffas 1-2 ggr/termin.

I dagsläget är datum för höstens träffar inte satta.

Senast uppdaterad den 16 september 2020

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: