Föräldraråd

Syftet med föräldrarådet är att främja en god dialog mellan vårdnadshavare och skolan och ta tillvara på goda idéer och synpunkter direkt från vårdnadshavare.

Att vara representant i föräldrarådet innebär i stora drag följande:

•Att förbereda sig genom att samla in frågor från klassens vårdnadshavare i frågor som rör skolan i stort. Enskilda frågor som rör just en vårdnadshavare ska framföras direkt till klassföreståndare.
•Att mejla insamlade frågor innan mötet till rektor, Cecilia Persson och biträdande rektor Jenny Seger så att de kan förberedas.

Föräldrarådet träffas 1-2 ggr/termin.

Datum för höstens föräldraråd:

2019-11-07 17.30-18.30

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 30 augusti 2019