Hoppa till huvudinnehåll

IKT-ordningsregler

Vårt mål är att förbereda dig inför framtida studier och arbetsliv där IKT (Informations- och kommunikationsteknik) är ett naturligt redskap. Vi vill att utvecklingen i samhället och omvärlden i stort ska avspegla sig i skolarbetet. Enligt läroplanen ska du lära dig att använda modern teknik som verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Därför har du bl.a. tillgång till datorer, lärplattor och andra digitala verktyg och system i skolan. När du använder skolans IKT-utrustning måste du följa och ta hänsyn till olika lagar och bestämmelser samt skolans ordningsregler. Det kan ibland vara svårt att veta vad som är tillåtet.

Upphovsrätten styr hur man får använda bilder, filmer och musik. Du får:

  • använda andras bilder i skoluppgifter, men inte publicera dem
  • använda och publicera egna bilder, musik och filmer
  • fotografera och filma en person i skolan om den gett sitt tillstånd

Viktigt att tänka på:

  • Det är absolut förbjudet att ta en annan användares inloggning och använda den
  • Du ska ta samma hänsyn till andra personer när du använder internet och sociala medier som du gör i andra sammanhang

Din lärplatta är till visst del låst vilket betyder att skolan bestämmer vilka appar som ska installeras. Installation av nya appar görs av skolans IT-avdelning. På din lärplatta ska det alltid finnas plats för ditt skolarbete.

Skolan har bestämt att du i åk 8-9 får arbeta med skolans lärplatta hemma. Då gäller det att du tar samma ansvar för denna utrustning som för övriga läromedel som du har lånat av skolan. Utrustningen är stöldskyddsmärkt och spårbar via internet vilket gör den obrukbar för andra. Märkning som finns på lärplattan får inte tas bort.

Din lärplatta ska du ha med dig till varje lektion och den ska läggas på anvisad plats i klassrummet till dess att läraren ger instruktion om att den ska användas. På skolan arbetar vi aktivt med Trygghet och studiero och vid oaktsamhet om lärplattan eller missbruk av skolan IKT-regler kan lärplattan omhändertas.

Din lärplatta har ett skyddande skal som aldrig får tas bort. Lärplattan kan förvaras i ditt skåp under förutsättning att skåpet är låst. Om din lärplatta blir stulen eller går sönder, ska detta anmälas skriftligt till din mentor. Trasig lärplatta lämnas till mentor. Använd blankett Anmälan stulen/trasig lärplatta.

Du ska ta samma ansvar för lärplattan och laddaren som för övriga läromedel du har lånat från skolan. Lärplattan är stöldskyddsmärkt och spårbar via internet vilket gör den obrukbar för andra. Lärplattan och laddaren ska lämnas tillbaka när du slutar på Arenaskolan.

Senast uppdaterad den 14 november 2022