Information till vårdnadshavare på Arenaskolan

Välkommen tillbaka efter sommaren! Här har vi samlat information om skolstarten.

Elevernas schema

Vi är en stor skola med många elever vilket vi tycker är roligt. Det är en anledning till att det blir svårare att lägga scheman som fungerar bra både för gruppen och individen. Vi har många olika grupperingar i skolan för att få ner gruppstorleken, och för att möta alla elevers behov på bästa sätt. Vi ber om er förståelse för att schemat kan komma att ändras vid några tillfällen under hösten.


Föräldramöte den 29 augusti

Separat inbjudan kommer via mejl inom kort, genom respektive klassföreståndare.


Föräldraråd en gång per termin

Arenaskolan har ett föräldraråd vars syfte är att främja en god dialog mellan skolan och vårdnadshavare och att ta tillvara på goda idéer och synpunkter direkt från vårdnadshavare. Du är välkommen att anmäla dig som representant för ”din klass”. Du anmäler ditt intresse på föräldramötet eller mejlar klassföreståndare.


Klassföreståndartid (KF-tid) på torsdagar

Från och med detta läsår kommer klassföreståndartiden vara på torsdagar mellan 14.05–14.45 och det är elevernas sista lektion. Var fjärde torsdag kommer eleverna inte ha någon klassföreståndartid, utan slutar efter sista lektionen istället. Klassföreståndare kommer informera om detta i de veckobrev som mejlas hem efter varje KF-tid.


Blankettfri skola

Linköpings kommun strävar efter att bli blankettfria. Det kommer att ske stegvis och i år gäller det inte alla blanketter som vi i skolan använder. Redan innan Arenaskolan nåddes av informationen kopierade vi i våras upp våra blanketthäften för alla årskurser. De blanketthäften som skolan skickar hem innehåller därför även två blanketter som istället ska fyllas i digitalt. Det gäller blanketterna som i Arenaskolans blanketthäfte heter ”Kvittens och rutin för sms-tjänst, ogiltig frånvaro” och ”information om vårdnadshavare”. De heter i digital form något annat. Information har gått ut till alla vårdnadshavare från kommunen om vilka blanketter som ska fyllas i digitalt och hur det ska gå till.


Läsårstider 2019-2020


Läsårstider hittar du på skolans hemsida www.linkoping.se/arenaskolan


Vi känner oss väl förberedda att möta alla våra härliga elever och vi ser nu fram emot att kicka igång läsåret.


/Cecilia, Jenny och Karin med all personal

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 15 augusti 2019