Hoppa till huvudinnehåll

Föräldraråd

Syftet med föräldrarådet är att främja en god dialog mellan vårdnadshavare och skolan och ta tillvara på goda idéer och synpunkter direkt från vårdnadshavare.

Att vara representant i föräldrarådet innebär i stora drag följande:

  • Att förbereda sig genom att samla in frågor från klassens vårdnadshavare i frågor som rör skolan i stort. Enskilda frågor som rör just en vårdnadshavare ska framföras direkt till klassföreståndare.
  • Att mejla insamlade frågor innan mötet till rektor, Cecilia Persson, biträdande rektor Jenny Seger och biträdande rektor Karin Thelander så att de kan förberedas.

Föräldrarådet träffas 1-2 ggr/termin.

Vi kommer förhoppningsvis att återuppta våra möten med föräldrarådet under vårterminen.

Senast uppdaterad den 25 augusti 2021