Hoppa till huvudinnehåll

Skolbibliotek

Välkommen till Atlaskolans fokusbibliotek!
Atlasskolans bibliotek är ett fokusbibliotek. Fokusbibliotek är Linköpings kommuns satsning på välutvecklad skolbiblioteksverksamhet inom grundskolan.

Bild som visar bokhyllor i bibliotek.

 

Fokusbibliotek

Fokusbiblioteken bemannas av fackutbildade bibliotekarier och är en pedagogisk funktion som stödjer elevers lärande och pedagogers arbete genom att:

  • vara en integrerad del av skolans verksamhet
  • verka läsfrämjande
  • utveckla informationskompetensen på skolan

Fokusbibliotekarierna ansvarar för den pedagogiska biblioteksverksamheten på respektive skola. I samverkan med skolans personal driver fokusbibliotekarien undervisning i källkritik och informationssökning, läsfrämjande arbete samt stöttar med alternativa lärhjälpmedel. Rektor har ansvar för att fokusbiblioteket har en aktiv roll i undervisningen och hela skolans verksamhet.

Alla elever har ett eget lånekort med en PIN-kod (om eleverna även har ett kort på stadsbiblioteket är det samma PIN-kod på båda korten) och de lånar själva i vår utlåningsmaskin. Lånekortet fungerar bara på skolan. De kan ha högst sju böcker lånade på sina kort. När man lånar får man ha böckerna i fyra veckor, hinner man inte läsa klart kan man låna om boken om ingen annan vill låna den.

Vi har cirka 7000 böcker i vårt skolbibliotek och förutom svenska finns det böcker på engelska, arabiska, somaliska, tyska, spanska, portugisiska, turkiska, grekiska, hindi, japanska, franska, polska och några språk till.

Instagram

Vill du se vad lite av vad som hände i skolbiblioteket kan du följa oss på Instagram @atlasbibblan.

Bibliotekskatalog

Alla böcker som finns i skolans bibliotek hittar du i Linköpings grundskolors bibliotekskatalog. Välj Atlasskolan. Här kan man se vad man lånat, låna om och reservera böcker. Man loggar in med lånekortsnummer eller personnummer och samma PIN-kod som man använder när man lånar (fyra siffror).

På Atlasskolans fokusbibliotek arbetar Lena Karlsson.

Vill du komma i kontakt med fokusbiblioteket kan du ringa eller skicka ett mail.

Telefon: 013-26 21 43

Senast uppdaterad den 31 mars 2023