Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Språkinriktning i årskurs 4

På Atlasskolan får du börja läsa ett modernt språk redan i årskurs 4. Du kan välja mellan franska, spanska eller tyska. Vi erbjuder också fler lektioner i engelska än på andra skolor i kommunen. Det finns sedan möjlighet att fortsätta språkinriktningen på Elsa Brändströms skola i årskurs 7 – 9 men du måste då göra ett aktivt val till denna inriktning. Det gör du i skolvalet till årskurs 7 sista terminen i sexan.

Syftet med språkinriktning

Syftet med att börja läsa fler språk redan i årskurs 4 är att skapa lust att lära sig fler språk och att säkerställa ett genomtänkt språkval. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för språk och andra kulturer.

Hur vi arbetar

På mellanstadiet är undervisningen tematisk och den muntliga kommunikationen är grunden till lärandet. Lärarna har skapat digitalt material där bilder, ljud, sång, korta texter och filmer är viktiga inslag på lektionerna. Eleverna använder lärplattor för att få möjlighet att interagera med ljud och film samt skapa eget material där dessa samspelar.

Efter varje avslutat tema får eleverna en hemuppgift att utvärdera vad de lärt sig och hur. Det är också ett sätt för oss i skolan att ge vårdnadshavarna en återkoppling på vad eleverna arbetat med.

Senast uppdaterad den 2 september 2019