Hoppa till huvudinnehåll

Om skolan

Ekälleskolan har elever från F-6 och ligger i området södra Ekkällan. På skolan finns cirka 250 elever i åldrarna 6 – 12 år.

Fasad Ekkälleskolan

 

Våra ordningsregler

 • Jag kommer i tid till lektionerna.
 • Jag är rädd om mina, andras och gemensamma saker.
 • Jag använder ett vårdat språk.
 • Jag lyssnar och rättar mig efter personalens instruktioner 
 • Jag lämnar min mobil till skolans personal under hela skoldagen och får tillbaka den efter skoldagens slut.
 • Jag håller rent och snyggt efter mig.
 • Jag ställer mina ytterskor i mitt skofack.
 • Jag är ute på rasterna och följer skolans regler gällande snöbollskastning och uteförråd.

Påföljd vid förseelse:

 • Samtal med berörd lärare och elev.
 • Kontakt med vårdnadshavare och information till rektor.
 • Möte med vårdnadshavare, rektor och personal.
 • Uppföljning med vårdnadshavare, rektor och personal.
 • Vid förseelse som rör ärenden som sköts av rättsväsendet anmäls detta av rektor.
 • Ersättningsskyldighet för förstörd egendom/material.
 • Vid kränkande behandling skrivs rapport enligt mall och anmäls till rektor. Vid behov kopplas Trygghetsgruppen in.

Det finns tillfällen där undantag från reglerna måste göras. Det är de vuxna på skolan som beslutar om sådana.

Vi på Ekkälleskolan arbetar för att alla elever ska känna trygghet, trivsel och arbetsglädje.

Vår verksamhet

Verksamheten startade upp hösten 2015 i helt nya lokaler. Tillika har vi en ny fin skolgård med en konstgräsplan för fotboll. Allt detta gränsar mot ett fint skogsområde. 

Ekkälleskolans arbete präglas av de övergripande kommunala målen:

 • maximalt lärande,
 • likvärdiga möjligheter
 • lustfyllt lärande.

Detta visar sig i den dagliga verksamheten genom att vi till exempel utmanar eleverna genom hög målsättning och tydliga mål. Vi strävar också mot att ge alla elever relevant och anpassat stöd vid behov.  Genom att arbeta för en trygg och välkomnande skola med återkommande rutiner och arbetssätt ger vi alla elever möjlighet att på bästa sätt sträva mot de uppsatta målen.

Senast uppdaterad den 9 augusti 2022