Hoppa till huvudinnehåll

Om skolan

Ekälleskolan är en F-6 skola som ligger i det växande området södra Ekkällan i Linköping.
Vi på Ekkälleskolan arbetar aktivt för en god samverkan mellan skola och hem. Det gör vi med föräldraråd, föräldramöten och utvecklingssamtal. Varje vår bjuder skolan in alla vårdnadshavare för en stor och härlig kulturfest. På skolan finns ca 260 elever i årskurserna F-6. Fritidshemmet består av fyra avdelningar med 160 elever inskrivna.

Fasad Ekkälleskolan

 

Våra ordningsregler

 • Jag kommer i tid till lektionerna.
 • Jag är rädd om mina, andras och gemensamma saker.
 • Jag använder ett vårdat språk.
 • Jag lyssnar och rättar mig efter personalens instruktioner 
 • Jag lämnar min mobil till skolans personal under hela skoldagen och får tillbaka den efter skoldagens slut.
 • Jag håller rent och snyggt efter mig.
 • Jag ställer mina ytterskor i mitt skofack.
 • Jag är ute på rasterna och följer skolans regler gällande snöbollskastning och uteförråd.

Påföljd vid förseelse:

 • Samtal med berörd lärare och elev.
 • Kontakt med vårdnadshavare och information till rektor.
 • Möte med vårdnadshavare, rektor och personal.
 • Uppföljning med vårdnadshavare, rektor och personal.
 • Vid förseelse som rör ärenden som sköts av rättsväsendet anmäls detta av rektor.
 • Ersättningsskyldighet för förstörd egendom/material.
 • Vid kränkande behandling skrivs rapport enligt mall och anmäls till rektor. Vid behov kopplas Trygghetsgruppen in.

Det finns tillfällen där undantag från reglerna måste göras. Det är de vuxna på skolan som beslutar om sådana.

Vi på Ekkälleskolan arbetar för att alla elever ska känna trygghet, trivsel och arbetsglädje.

Ekkälleskolan är belägen mellan det gröna naturreservatet Tinnerö och Trädgårdsföreningen. Närheten till dessa grönområden och närheten till city, som du når med en kort vacker promenad utmed Tinnerbäcken ger många möjligheter till utflykter för både skolan och fritidshemmet.

Vår verksamhet

Vi på Ekkälleskolan är särskilt stolta över vårt unika tvålärarsystem. Det innebär att det finns två ansvariga lärare i varje klass.

Tvålärarskapet innebär även att lärare från årskurs F-3 är medlärare i årskurs 4-6. Vårt tvålärarsystem bidrar till att nå skolans prioriterade mål högre måluppfyllelse, hälsofrämjande och förebyggande trygghets- och elevhälsoarbete.

Elevinflytande
Vi på Ekkälleskolan tycker att det är viktigt att våra elever har inflytande. Varje klass har regelbundet klassråd där önskemål och elevers tankar tas upp. Därefter tar klassrepresentanterna med sig dessa tankar till elevrådet/miljörådet.

Andra sätt eleverna får möjlighet till elevinflytande är på biblioteksrådet, matrådet och digitaliseringsrådet. Ekkälleskolans fritidshem har fritidsråd.

Grön flagg
Vi är också stolta över vårt arbete kring lärande för hållbar utveckling, LHU. Skolan arbetar för att eleverna ska få utbildning och lära sig mer om hur vi i samhället kan göra kloka val idag och för framtiden. Som bevis på vårt framgångsrika arbete har vi hissat Grön flagg.

Fokusbibliotek
På Ekkälleskolan har vi ett fokusbibliotek i världsklass som ska hjälpa eleverna och lärare att uppnå skolans mål. Här arbetar vi tillsammans för att skapa en trygg, kompetent, utmanande och framgångsrik miljö för lärande.

I biblioteket går det att plugga, läsa, få hjälp med talböcker och andra digitala hjälpmedel.

På Ekkälleskolan finns förutom ett aktivt biblioteksråd också en bokklubb vilka har regelbundna möten. Biblioteket är en del av skolans skolteam och fritidshem. Skolan fokusbibliotekarie heter Madeleine Hebo.

Ekkälleskolans vision
Ekkälleskolan vision är En skola där ALLA får lyckas! Det innebär att alla. både elever och personal, ska få förutsättningar för att lyckas. Det visar sig genom att vi har höga förväntningar och utmanar eleverna till högre måluppfyllelse. Det innebär också att vi strävar efter att alla elever ges relevant och anpassat stöd vid behov.

Rastaktiviteter
På Ekkälleskolan arbetar vi förebyggande med trygghetsarbetet. Det innebär att det alltid finns vuxna ute på skolgården och att det finns planerade rastaktiviteter på skolgården.

Senast uppdaterad den 5 januari 2023