Om skolan

Ekälleskolan har elever från F-6 och ligger i området södra Ekkällan. På skolan finns cirka 230 elever i åldrarna 6 – 12 år. Skolan omfattar även en särskild undervisningsgrupp för elever med grav språkstörning.

Fasad Ekkälleskolan

 

Verksamhet

Verksamheten startade upp hösten 2015 i helt nya lokaler. Tillika har vi en ny fin skolgård med en konstgräsplan för fotboll. Allt detta gränsar mot ett fint skogsområde.  Ekkälleskolans arbete präglas av de övergripande kommunala målen maximalt lärande, likvärdiga möjligheter och lustfyllt lärande. Detta visar sig i den dagliga verksamheten genom att vi till exempel utmanar eleverna genom hög målsättning och tydliga mål. Vi strävar också mot att ge alla elever relevant och anpassat stöd vid behov.  Genom att arbeta för en trygg och välkomnande skola med återkommande rutiner och arbetssätt ger vi alla elever möjlighet att på bästa sätt sträva mot de uppsatta målen. 

Föräldraråd

Här finns senaste protokollet från föräldrarådet

Ekkälleskolan

Skicka e-post till Ekkälleskolan

E-post: ostraskolomradet@linkoping.se

Telefon: 013-29 48 30

Besöksadress: Bataljonsgatan 24 (se karta)

Postadress: Ekkälleskolan
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/ekkalleskolan http://www.linkoping.se/ekkalleskolan

Rektor: Maria Risthammar
Telefon: 013-294789

Se fler kontaktuppgifter
Se färre kontaktuppgifter
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 26 februari 2018