Om skolan

All personal på Elsa Brändströms skola arbetar för att skapa en verksamhet som vi alla kan vara stolta över. Vi vill att alla elever, oberoende av mognad, behov eller förutsättningar känner sig välkomna och uppmärksammade på Elsa Brändströms skola.

Elsa Brändströms skola innergård

 

Vår verksamhet ska väcka kreativitet, nyfikenhet, lust att lära. Skolan ska utveckla elevers sociala förmåga att kunna samarbeta och framföra sina åsikter, på ett kritiskt och konstruktivt sätt. På Elsa Brändströms skola finns många olika delar av världen representerad bland elever, personal och föräldrar. Varje elev, oavsett kön, etnisk bakgrund, kultur och social tillhörighet, ska behandlas likvärdigt och ges lika möjlighet till utveckling och lärande. Här ska alla elever och vuxna känna trygghet och glädje, respekt och omtänksamhet. Därför arbetar vi med att stärka alla elevers självkänsla och tilltro till den egna förmågan.

Vår vision

En skola där alla har rätt att behandlas likvärdigt med lika värde.

En skola där alla får samma möjlighet till utveckling och lärande.

En skola där alla accepteras och bemöts som unika – en skola där du får bli det du är!

Språkinriktning

Elsa Brändströms skola har språk som inriktning. Detta innebär att vi lägger stor vikt vid engelska och moderna språk, men även vid kommunikation och språkets betydelse inom naturvetenskap och samhällsorienterande ämnen.

Vi strävar efter att alla elever som lämnar oss efter år 9 ska ha utvecklats till:

  • Tänkande och reflekterande människor som tar initiativ och fattar kloka beslut
  • Vetgiriga individer som känner glädje och lust att lära
  • Kommunikativa människor som med säkerhet kan uttrycka sina idéer på flera olika språk
  • Risktagare som är trygga även i ovana situationer
  • Kunniga och vidsynta personer med en global medvetenhet
  • Ansvarsfulla och ärliga människor. Omtänksamma och lyhörda personer som vill hjälpa andra
  • Välbalanserade människor som förstår vikten av såväl fysisk som psykisk balans för personligt välmående
Elsa Brändströms skola

Skicka e-post till Elsa Brändströms skola

E-post: ostraskolomradet@linkoping.se

Besöksadress: Klostergatan 14 (se karta)

Postadress: Elsa Brändströms grundskola
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/elsabrandstromsgrundskola http://www.linkoping.se/elsabrandstromsgrundskola

Rektor: Anders Ekelund
Telefon: 013-26 37 95

Rektor biträdande: Elisabeth Karelid
Telefon: 013205437

Se fler kontaktuppgifter
Se färre kontaktuppgifter
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 11 mars 2019