Hoppa till huvudinnehåll

Frågor och svar

Här kan du ta del av en sammanställning av frågor och svar i och med nyheten om att Kungsbergsskolan 7-9 förväntas läggas ner efter vårterminen 2023.

Varför lägger man ner skolan?

Förutsättningarna för skolan har förändrats av olika anledningar.

Den största anledningen till det väntade beslutet är att Linköpings kommun under förra året tog fram en ny prognos på hur stora gruppen elever kommer vara under kommande åren. Antalet elever i kommunen förväntas nu vara lägre enligt den nya prognosen. Därför räcker de högstadieskolor som sedan tidigare finns.

Det har också varit svårt att rekrytera ny personal, efter att personal lämnat skolan, och få sökanden till skolan i årets upplaga av Önskemål om skola.

Utifrån det väntas barn- och ungdomsnämnden ta beslutet att lägga ner skolan.

Vad händer med mitt barn nu?

Alla elever på Kungsbergsskolan kommer att bjudas in till ett önskemål om skola under februari. Ditt barn kommer att erbjudas en skolplacering på en kommunal högstadieskola med skolstart i augusti.

Kommer mitt barn få någon slags förtur till annan skola?

Alla elever som går på Kungsbergsskolan bjuds in till ett önskemål om skola, innan den ordinarie bytesperioden för övriga elever startar. Linköpings kommun kommer att utöver lediga platser på flertalet skolor, att öppna upp två nya klasser, en på Ånestadsskolan och en på Elsa Brändströms skola.

Behöver mitt barn konkurrera om skolplats med andra?

Alla elever från Kungsbergsskolan kommer att konkurrera på samma villkor. Däremot erbjuds inga övriga elever att delta i detta tillfället av önskemål om skola.

Får vi välja vilken skola som helst nu?

Ditt barn har möjlighet att önska skola med flera alternativ. Huvudprincipen i våra kommunala skolor är att en elev ska placeras vid den skola där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå.
Kommunen försöker tillgodose detta så långt det är möjligt. Vid placering utgår kommunen från den rangordning som angetts i ansökan.
Vårdnadshavarna ska rangordna de skolor i den ordning som eleven önskar få placering. När ett önskemål kan tillgodoses stryks alla lägre rangordnade önskemål.
Om det är fler sökande än det finns platser på en skola används relativa närheten som huvudprincip.

Vad händer med alla klasskompisar?

Alla elever från Kungsbergsskolan kommer att bjudas in till önskemål om skola på samma villkor. Placeringen utgår från den rangordning som angetts för varje elev i önskemål om skola. Då det kommer att öppnas nya platser motsvarande en hel klass på Elsa Brändströms skola och Ånestadsskolan kan sannolikt flera elever från klassen hamna i samma klass.

Kommer hela klasser flyttas till andra skolor?

Placeringen utgår från den rangordning som angetts för varje elev i önskemål om skola. Då det kommer att öppnas nya platser motsvarande en hel klass på Elsa Brändströms skola och Ånestadsskolan kan sannolikt flera elever från klassen hamna i samma klass.

Vad händer med alla lärare?

Alla lärare på Kungsbergsskolan erbjuds också anställning på andra kommunala skolor.

Vad händer med betyg, arbeten och relationer som mitt barn har byggt upp under sitt första år i högstadiet?

I juni får eleverna sitt betyg från årskurs 7, som elevernas lärare på Kungsbergsskolan har satt. Elevernas Unikum, betyg och elevakter förs över till elevernas nya skola.

Utöver det ordnas en överlämning mellan skolorna. Om ni som vårdnadshavare eller elev har information som ni vill ska överlämnas av nuvarande skola ska ni tala med mentor eller med biträdande rektor på Kungsbergsskolan.

Varför blev det så här?

Förutsättningarna för skolan har förändrats av olika anledningar.

Den största anledningen till det väntade beslutet är att Linköpings kommun under förra året tog fram en ny prognos på hur stora gruppen elever kommer vara under kommande åren. Antalet elever i kommunen förväntas nu vara lägre enligt den nya prognosen. Därför räcker de högstadieskolor som sedan tidigare finns.

Det har också varit svårt att rekrytera ny personal, efter att personal lämnat skolan, och få sökanden till skolan i årets upplaga av Önskemål om skola.

Utifrån det väntas barn- och ungdomsnämnden ta beslutet att lägga ner skolan.

 

Senast uppdaterad den 22 februari 2023

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: