Hoppa till huvudinnehåll

Ordningsregler

På Kungsbergsskolan har vi tagit fram våra ordningsregler i samarbete mellan personal och elever. Dessa regler är till för skapa en trivsam miljö för samtliga som vistas på skolan.

En självklar regel är att alla, såväl elever som personal, behandlar varandra med respekt, att vi har ett trevligt bemötande och att vi skapar trivsel tillsammans.

  • Ansvar, hänsyn och omtanke skall prägla samvaron och arbetet i skolan.
  • Alla vid skolan skall vara aktiva när det gäller att utveckla arbetsmiljön, där ett gott, öppet och förtroendeskapande samarbetsklimat ska råda.
  • Skolan accepterar INTE att elever eller personal utsätts för våld, hot om våld, förtryck, mobbning eller annan kränkande behandling.
  • Skolan har en plan mot diskriminering och kränkande behandling. 
Rättigheter Skyldigheter
Jag har rätt till garanterad undervisning. Jag passar tider, har med mig rätt arbetsmaterial såsom penna, sudd, böcker och chromebook och använder tiden till lärande.
Jag har rätt till en bra och trivsam arbetsmiljö. Jag ser till att hålla rent och snyggt efter mig, jag går i korridoren, pratar med god samtalston och respekterar skolans och andras egendom. Jag respekterar att det finns allergiker och använder inte produkter med stark doft som exempelvis parfym. Jag tar inte med/äter inte nötter/fröer i skolan.
Jag har rätt till ett bra arbetsklimat.

Jag bidrar till ett bra arbetsklimat och följer givna instruktioner från alla vuxna.
Jag har rätt till trygghet.

Jag har ett gott uppförande och ett vårdat språk, visar respekt och utsätter därmed ingen för diskriminering, psykisk eller fysisk kränkning.

Jag har rätt till en störningsfri lärmiljö och får elektronikutrustning att ha med i skolan.

Jag tar ansvar för all elektronikutrustning jag har med i skolan. All elektronikutrustning ska vara avstängd under lektionstid om inte annan överenskommelse finns. Mobiltelefonen lämnas in till läraren vid lektionsstart. På lektionstid används min Chromebook bara till skolarbete.

Jag har tillgång till låsbart skåp.

Jag ansvarar för mitt skåp och mina värdesaker och jag förvarar bara mina egna saker i mitt skåp.

Jag har rätt till en hälsosam miljö.

Jag respekterar att användning av nikotin (cigaretter och snus) och andra berusningsmedel är förbjudna på skolans område. Jag dricker inte energidryck och dricker inte läsk eller äter godis, sötsaker och annat snacks på lektioner.

Beslutade av rektor 30/8 2022. Eleverna har varit delaktiga.

Senast uppdaterad den 12 september 2022