Hoppa till huvudinnehåll

Fritidshem

Fritids ska enligt läroplanen och skollagen komplettera hemmet och skolan genom pedagogisk verksamhet. Fritidshemmet ska erbjuda barnen en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Verksamheten ska vara varierad och utgå från barnens behov och intressen.

Våra avdelningar

Kungsbergsskolan har fem fritidsavdelningar.

Gladan

Förskoleklass
Telefon: 013-29 48 05, 070-622 67 61

Kungsörnen

Årskurs 1
Telefon: 073-047 95 36. 013-20 61 96

Falken

Årskurs 2 
Telefon: 013-20 84 03 

Höken

Årskurs 3
Telefon: 013-20 58 24, 072-582 06 61

Eftis 

Årskurs 4-6
Telefon: 070-622 67 61, 013-20 67 61

Morgon- och kvällsomsorg

Samtliga avdelningar har morgon- och kvällsomsorg på Gladan från 06:00 fram till skolan börjar och från 16:45-18:00. 

Vårt verksamhetsuppdrag

Här följer några av de punkter i vårt uppdrag som kan vara intressant för dig som vårdnadshavare att känna till.

Utveckling och lärande

Skolbarnsomsorgen ska ge barn den omsorg som krävs för att för att föräldrar ska kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete. Skolbarnomsorgen skall komplettera skolan och erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen.

  • Skolbarnomsorgens uppgift är att komplettera skolan så att verksamheterna tillsammans bidrar till barnens allsidiga utveckling och lärande.
  • Skolbarnsomsorgen ska stödja barnen i att själva utveckla en meningsfull fritid. Samverkan med det omgivande samhället och föreningslivet är ett viktigt mervärde.

Trygghet

För att garantera en trygg miljö krävs ett levande värdegrundsarbete kombinerat med andra förebyggande insatser. Trygghet, självkänsla och identitet ska kunna utvecklas i samspelet med andra barn och vuxna.

  • Alla barn har rätt till en trygg miljö.
  • Skolbarnsomsorgen skall aktivt bekämpa mobbning, diskriminering, sexuella trakasserier och kränkande behandling i alla former.

Postadress: Ladugatan 4

Webbadress: https://www.linkoping.se/fthkungsbergsskolan https://www.linkoping.se/fthkungsbergsskolan

Rektor: Jessica Wågh
Telefon: 013-20 73 41

Rektor biträdande: Åsa Ohlsson
Telefon: 013-29 46 42

Senast uppdaterad den 21 juni 2022