Hoppa till huvudinnehåll

Om Kungsbergsskolan

Kungsbergsskolan ligger i centrala Linköping och är en F-6 skola. Här finns även fritidshem för alla stadier. Sedan årsskiftet 2019/2020 är hela Kungsbergsskolan samlad i de gula paviljonger som finns på Ladugatan 4, vid Kungsbergshallen.

Kungsbergsskolan Ladugatan 4

 

Våra lokaler

Vi kommer att ha vår skola och verksamhet i lokalerna på Ladugatan 4 fram till dess att en ny skolbyggnad är färdigbyggd. Just nu pågår arbete kring detaljplan för den nya skolan och information och tidplan om denna finner ni på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens webbsida:

Kort om skolan

Kungsbergsskolan är en liten skola mitt i stan, med närhet till den fina miljön kring Stångån. I skolan går det cirka 250 elever. För elever i årskurs F-3 finns fritidshemsverksamhet i form av fyra avdelningar. Eleverna i årskurs 4-6 erbjuds eftermiddagsomsorg på skolan, Eftis.

Kungsbergsskolan ska vara en skola där barnen känner trygghet, lust att lära och delaktighet - en skola där eleverna tar ansvar och utvecklar goda kunskaper. Tillsammans utvecklar vi dessa kunskaper och förmågor genom ett omväxlande arbetssätt. Vi varvar arbete i större projekt med arbete i klassrummet och praktiskt lärande med teoretiskt. Med kunskap i fokus, pedagoger med hög kompetens och stort engagemang utvecklar vi våra arbetsmetoder för att nå en högre måluppfyllelse för alla elever.

Vi vill att våra elever

  • utmanas i sitt lärande utifrån den nivå eleven befinner sig på.
  • känner glädje inför skoldagen och över att få nya kunskaper.
  • är delaktiga och tar ansvar för sitt eget lärande och sina egna handlingar.

Trygghet, respekt och ansvar ger en trevlig och positiv anda på vår skola

Saker som vi vill att eleverna får med sig från Kungsbergsskolan är

  • att vara goda kamrater och att kunna samarbeta.  
  • att bemöta skolkamrater och personal på ett bra sätt.
  • att ta ansvar för sina egna handlingar.

 

Senast uppdaterad den 24 mars 2023