Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Fritidshem

Fritids ska enligt läroplanen och skollagen komplettera hemmet och skolan genom pedagogisk verksamhet. Fritidshemmet ska erbjuda barnen en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Verksamheten ska vara varierad och utgå från barnens behov och intressen.

Fritidshem

Kungsbergsskolan har fem fritidsavdelningar.

Gladan, förskoleklass

Kungsörnen, årskurs 1

Falken, årskurs 2

Superhjältarna, årskurs 3

Eftis, öppen fritidsverksamhet för årskurs 4-6

 

På Gladan har vi morgonomsorg från kl 06.00 fram till skolan börjar och även kvällsomsorg från kl 16.45 till kl 18.00.

Gladan

Telefon: 013-20 58 24

Kungsörnen

Telefon: 073-047 95 36

Falken

Telefon: 013-20 84 03

Superhjältarna

Telefon: 072-468 08 35, 013-29 48 05

Eftis

Telefon: 070- 622 67 61, 013-20 67 61

Vårt verksamhetsuppdrag

Här följer några av de punkter i vårt uppdrag som kan vara intressant för dig som vårdnadshavare att känna till.

Utveckling och lärande

Skolbarnsomsorgen ska ge barn den omsorg som krävs för att för att föräldrar ska kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete. Skolbarnomsorgen skall komplettera skolan och erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen.

• Skolbarnomsorgens uppgift är att komplettera skolan så att verksamheterna tillsammans bidrar till barnens allsidiga utveckling och lärande.

• Skolbarnsomsorgen ska stödja barnen i att själva utveckla en meningsfull fritid. Samverkan med det omgivande samhället och föreningslivet är ett viktigt mervärde.

Trygghet

För att garantera en trygg miljö krävs ett levande värdegrundsarbete kombinerat med andra förebyggande insatser. Trygghet, självkänsla och identitet ska kunna utvecklas i samspelet med andra barn och vuxna.

• Alla barn har rätt till en trygg miljö.

• Skolbarnsomsorgen skall aktivt bekämpa mobbning, diskriminering, sexuella trakasserier och kränkande behandling i alla former.

Har ni frågor kan ni alltid vända er till oss på telefon.

 

Kungsbergets fritidshem

Till e-postformulär för Kungsbergets fritidshem

E-post: ostraskolomradet@linkoping.se

Telefon: 013-20 58 24

Besöksadress: Ladugatan 4 (se karta)

Postadress: Fritidshem Kungsberget
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/fthkungsbergsskolan http://www.linkoping.se/fthkungsbergsskolan

Rektor: Jessica Wågh
Telefon: 013-20 73 41

Se fler kontaktuppgifter
Se färre kontaktuppgifter
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 9 september 2019