Om Kungsbergsskolan

Kungsbergsskolan ligger i centrala Linköping och är en F-6 skola. Här finns även fritidshem för alla stadier.

 

Kort om skolan

Kungsbergsskolan är en liten skola mitt i stan, med närhet till den fina miljön kring Stångån. I skolan går det cirka 220 elever.

För elever i årskurs F-3 finns fritidshemsverksamhet i form av fyra avdelningar. Eleverna i årskurs 4-6 erbjuds eftermiddagsomsorg på skolan, Eftis.

Kungsbergsskolan ska vara en skola där barnen känner trygghet, lust att lära och känner delaktighet, en skola där eleverna tar ansvar och utvecklar goda kunskaper.

Tillsammans utvecklar vi dessa kunskaper och förmågor, genom ett omväxlande arbetssätt. Vi varvar arbete i större projekt med arbete i klassrummet, praktiskt lärande med teoretiskt. Med kunskap i fokus, pedagoger med hög kompetens och stort engagemang utvecklar vi våra arbetsmetoder för att nå en högre måluppfyllelse för alla elever.

Vi vill att våra elever:

  • utmanas i sitt lärande utifrån den nivå eleven befinner sig på
  • känner glädje inför skoldagen och över att få nya kunskaper.
  • är delaktiga och tar ansvar för sitt eget lärande och sina egna handlingar

Trygghet, respekt och ansvar ger en trevlig och positiv anda på vår skola

Saker som vi vill att eleverna får med sig från Kungsbergsskolan är:

  • att vara goda kamrater och att kunna samarbeta  
  • att bemöta skolkamrater och personal på ett bra sätt
  • att ta ansvar för sina egna handlingar
Kungsbergsskolan

Skicka e-post till Kungsbergsskolan

E-post: ostraskolomradet@linkoping.se

Telefon: 013-29 49 35

Besöksadress: Ladugatan 4 (se karta)

Postadress: Kungsbergsskolan
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/kungsbergsskolan http://www.linkoping.se/kungsbergsskolan

Rektor: Jessica Wågh
Telefon: 013-20 73 41

Rektor biträdande: Anna-Kristina Gardström
Telefon: 013-29 47 68

Rektor biträdande: Jan Eklund
Telefon: 013-29 46 42

Se fler kontaktuppgifter
Se färre kontaktuppgifter
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 9 september 2019