Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Om skolan

Skolan i Tallboda består av två byggnader. Ekdungeskolan för elever i Förskoleklass till åk 3, samt fritidshem och den nybyggda Tallbodaskolan för åk 3-6 samt Öppen fritidsverksamhet.

Delaktighet

På Tallbodaskolorna arbetar vi aktivt med elevernas delaktighet. För oss är alla barn alla vuxnas ansvar. Vårt förhållningssätt är att vi lyssnar till elevernas tankar och förslag och försöker tillgodose dessa så långt som möjligt.

Utveckling och lärande

Vi strävar efter och ligger i framkant inom lärande både när det gäller kunskapsutveckling och elevernas sociala utveckling. På vår skola lär vi alla, vuxna och barn.

Organisation

Vår skola har behörig, kompetent och engagerad personal, och den dagliga verksamheten sker i ett nära samarbete kollegor emellan. På så sätt vill vi tillgodose varje elevs behov och skapa förutsättningar för hög måluppfyllelse och socialt kompetenta elever.

Förstelärare

Vi har tre förstelärare på skolan, som bland annat jobbar med att utveckla undervisningen och stödja kollegorna i deras kunskapsutveckling.

IKT-grupp

Vi har en IKT-grupp vars ansvar är att utveckla lärandet med hjälp av digitala verktyg för hela skolan. IKT står för Information, Kommunikation och Teknologi.

Likabehandlingsgrupp

Det finns en aktiv Likabehandlingsgrupp som jobbar med att förebygga och åtgärda konflikter och mobbning.

Elevhälsoteam 

Vårt elevhälsoteam är väl bemannat av specialpedagogisk koordinator, skolpsykolog, talpedagog, skolsköterska, speciallärare och kurator samt rektorer.

Ledning

Tallbodaskolorna har samma rektorer samt en gemensam vision. Visionen innebär att skolorna i Tallboda ska arbeta som en skola där alla samarbetar för att möta alla elevers olika behov, stödja elevernas och personalens delaktighet i och förståelse för det egna lärandet.

Välkomna till oss!

Tallbodaskolorna

Till e-postformulär för Tallbodaskolorna

E-post: ostraskolomradet@linkoping.se

Telefon: 013-20 56 03

Besöksadress: Värdshusvägen 10 (se karta)

Postadress: Tallbodskolorna
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/tallbodaskolorna http://www.linkoping.se/tallbodaskolorna

Rektor: Monica Långström
Telefon: 013-20 57 77

Rektor biträdande: Mikael Almén
Telefon: 013-26 27 98

Senast uppdaterad den 12 augusti 2020

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: