Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Särskilda undervisningsgrupper

På Tanneforsskolan finns det särskilda undervisningsgrupper för elever med språkstörning. Vi följer grundskolans läroplan utifrån elevens individuella förutsättningar.

Så här jobbar vi

Arbetssättet i klasserna syftar till att stärka och öka barnens självförtroende. I en liten grupp blir eleverna trygga och vågar prata. Undervisningen är individuellt anpassad, sker i långsam takt med många repetitioner, med bilder och tecken som stöd.

Eleverna behöver mycket vuxenstöd, både i undervisningen och i andra friare aktiviteter.

Tydlig kommunikation, struktur och välkända rutiner kännetecknar skoldagarna. Mycket tid ägnas åt att väcka lust, nyfikenhet och intresse hos eleverna så de blir motiverade till att lära sig. Vi arbetar kontinuerligt med social träning och konfliktlösning.

I klasserna får eleverna individuell hjälp att utveckla sitt språk av logoped.

Hjälpmedel vi använder

Viktiga hjälpmedel i undervisningen är t ex dator, digitalkamera och Ipads.

Datorn används dels som pedagogiskt hjälpmedel med övningsprogram för svenska, engelska och matematik. Dels används den i språkträningen för att öva ord, begrepp, språkljud, röst och tal. De äldre barnen använder också datorn som skrivhjälpmedel och för informationssökning.

Med hjälp av digitala verktyg kan vi snabbt få tillgång till bilder från aktuella händelser i barnens vardag. Bilderna hjälper barnen att minnas, lockar till diskussion och uppmuntrar till vidare kommunikation.

Senast uppdaterad den 3 december 2018