Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Om skolan

Daggkåpeskolan är en resursskola åk 4-6, för elever inom grundskolan som är i extra behov av särskilt stöd. Skolenheten har 8 elevplatser med hög personaltäthet.

Vi på Daggkåpan

På Daggkåpan är vi fyra lärare och två fritidspersonal som tillsammans arbetar med elevernas kunskapsutveckling i nära samarbete med övrig personal på våra resursskolor. Vi arbetar nära eleverna och utgår från de behov som uppstår.

Senast uppdaterad den 30 oktober 2018