Om skolan

Järdalaskolan är en resursskola åk 1-3, för elever inom grundskolan som är i extra behov av särskilt stöd. Skolenheten har 8 elevplatser med hög personaltäthet.

Vi på Järdala

På Järdala är vi tre lärare och tre fritidspersonal som tillsammans arbetar med elevernas kunskapsutveckling i nära samarbete med övrig personal på  våra resurs skolor. Vi arbetar nära eleverna och utgår från de behov som uppstår.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 30 oktober 2018