Hoppa till huvudinnehåll

Ånestadsskolan har blivit en trivselskola

På trivselskolor ska barn och unga vara aktiva och inkluderande! På skolan finns nu trivselledare, både elever och vuxna, som tillsammans bidrar till bättre sammanhållning och tryggare skolmiljö genom organiserad verksamhet på rasterna.

Trivselledare på rastaktivitet

 

Vad gör en TL-skola speciell?

En TL-skola (en skola med trivselledare) erbjuder eleverna en dag med aktiva och trygga raster, rörelsepauser och aktiv undervisning. Vilket kan hjälpa fler barn och unga att nå rekommenderat dagligt rörelsemål och samtidigt lägga grunden för ett aktivt och hälsosamt liv.

Genom att skolan bidra med verktyg för en aktiv, inkluderande och trygg miljö för eleverna motverkas konflikter och utanförskap. Trivselprogrammet blir på så sätt en del av skolans förebyggande arbete för att komma till rätta med konflikter, kränkningar och utanförskap, samtidigt som det främjar kreativitet, fysisk aktivitet och ungas hälsa.

Läs mer om trivselskolor:

Senast uppdaterad den 30 augusti 2022