Hoppa till huvudinnehåll

Likabehandlingsplan

Här hittar du Bäckskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Denna plan ses över och uppdateras regelbundet.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bäckskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling utgår från Skollagen (2010:800), Diskrimineringslagen (2008:567) samt Förordningen (2006:1083) om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling.

Längre ned på sidan hittar du en länk där du kan hämta Bäckskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Den finns även översatt till arabiska och somaliska.

Värdegrund och ordningsregler

Målet med Bäckskolans värdegrundsarbete är trygghet för varje elev. Alla skolans elever känner till och förstår skolans värdegrund och både elever och vuxna efterlever skolans ordningsregler. Skolans ordningsregler utformas gemensamt på skolan.

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever

Om en elev upplever/känner sig kränkt är det viktigt att en vuxen får reda på detta.

  1. Händelsen utreds av mentor/ansvarig pedagog. Utredning bör tydligt visa vad som har inträffat och vilka som varit berörda.
  2. Vårdnadshavare kontaktas. Mentor/ansvarig pedagog ansvarar för information till berörda vårdnadshavare.
  3. Om kränkningarna fortsätter, trots insatser från mentor/klasslärare, kommer trygghetsteamet träffa de inblandade eleverna och vid behov även berörda vårdnadshavare.
  4. Vid allvarliga händelser måste skolan göra en anmälan till polis eller socialtjänst. Det kan också bli aktuellt med anmälan till arbetsmiljöverket.

Anmälan till rektor

All personal som får kännedom om att ett barn eller en elev har blivit utsatt för kränkande behandling ska omgående anmäla detta till rektor. Rektor anmäler i sin tur detta till huvudman i Linköpings kommun.

Alla har ett ansvar

Alla på Bäckskolan, personal och elever, har ett ansvar för att ingen blir utsatt för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

 

Senast uppdaterad den 16 november 2022