Elev- och föräldraråd

På Bäckskolan är demokrati och insyn i vår skolverksamhet viktigt. Därför har vi ett elevråd och ett föräldraråd där möten sker regelbundet.

Elevråd

Elevrådet består av elevrepresentanter från årskurs 1 till 6 som röstats fram av skolans elever. En gång i månaden träffas elevrådet för att lyfta demokratifrågor från klasserna samt arbeta kring frågor som rör skolan.

Elevrådets möten leds av Bäckskolans rektor och lärare Elaine.

Föräldraråd

Skolan bjuder varje termin in vårdnadshavare till möten där vi informerar och diskuterar frågor som handlar om verksamhetens utveckling, kvalité och nyheter som är viktiga att känna till. Under dessa möten fokuserar vi också på att informera om skollag, läroplan och på vilka grunder vi bedömer elevernas kunskapsutveckling.

På Bäckskolan anordnar vi också olika föräldrautbildningar.

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 7 november 2017