Hoppa till huvudinnehåll

Förväntansdokument Somaliska

Dukumiintiga rejada wada shaqeynta iskoolka iyo guriga

Iskoolka iyo adigu ka waalid ahaan waxaad leedihiin mas’uuliyad wadajir ah oo ku aaddan horuumarka iyo waxbarashada canuggaaga. Sidaas darteed wada shaqeyn iyo wada xiriir wanaagsan oo u dhexeeya iskoolka iyo gurigu waa muhiim. In aan aad isugu rejo weynaanno ayaan si wadajir ah ugu abuuri karnaa duruufo wanwanaagsan oo ku aaddan iskool dhigashada iyo horuumarka canuggaaga. Xiriir ay kalsooni aad u fiican u dhexeyso iskoolka, ardayga iyo waaliddiintu muhiim ayuu u yahay in la helo iskool dhigasho guul leh.

Dukumiintigan rejadu wuxuu isagoo ka duulaya xeerka iskoollada iyo manaahijta waxbarashada qeexayaa waxyaabaha ay iskoolka, ardayga iyo waalidku xaq u leeyihiin in ay iska rejeyaan. Haddii adigu ka arday ama waalid ahaan aad rabtid in aad heshid macluumaad dheeraad ah oo ku aaddan xeerarka iyo mas’uuliyadaha waxaad booqan kartaa bogga intarneetka ee Hey’adda iskoollada (www.skolverket.se).

Dukumiintiga rejada waxaa la kaashanayaa marka uu xiriir dhex marayo iskoolka iyo waalidka. Hadafku waa in la abuuro is fahan fiican oo ku aaddan doorarka iyo rejooyinka uu dhan walba dhanka kale ka lahaan karyo.

Dukumiintiga rejadu wuxuu khuseeyaa dhammaan hawlaha heerarka dugsiga sare iyo dugsi hoose-dhexe ee iskoollada degmada Linköping.

Rejooyinka aad adigu ka waalid ahaan ka leedihid iskoolka

Ka waalid ahaan waxaad rejeyn kartaa in iskoolku uu duruufo fiicfiican abuuryo si uu canuggaagu u helyo waxbarashada/wax u dhigidda ugu fiican ee suurta gal ah. Waxbarashada iskoolku waxay ka duuleysaa hadafka aqooneed iyo qiyamka manhajka waxbarashada.

Waxaad rejeyn kartaa in dhammaan shaqaalaha iskoolku ay ka shaqeeyaan jawi waxbarasho oo aamin ah iyo in canuggaaga si ixtiraam leh loola qaabilo. Haddii loo baahdo shaqaalaha ugu dhaw ee ay arrintu khuseyso ayaa waalidka la xiriiraya.

Si loo abuuro xiriir furan oo kalsooni leh oo u dhexeeya iskoolka iyo guriga waxaad filan kartaa qaabilaad xirfadeysan iyo in iskoolku kula yeesho wada shaqeyn ku aaddan xaaladda iskoolka ee canuggaaga, faraxsanaanta iyo

horuumarinta waxbarashada. Waxaad sidoo kale filan kartaa in iskoolku kugu wargeliyo tusaale ahaan ruutiinnada muhiimka ah, xeerarka kala dambeynta, wadiiqooyinka habboon ee lagu xiriiri karo iyo arrimo kale.

Waxyaabaha iskoolku kaa rejeynayo adiga ka arday ahaan

Ka arday ahaan waxaa lagaa rejeynayaa in aad qaadatid mas’uuliyadda waxbarashadaada iyo in aad caawimaad weydiisatid haddii loo baahdo. Adigoo ardayda kale iyo dadka waaweyn ixtiraam u muujinaya, raacayana xeerarka iskoolka ka jira waxaad gacan uga geysaneysaa jawi waxbarasho iyo shaqo oo wanaagsan.

Waxyaabaha uu iskoolku kaa filayo adiga ka waalid ahaan

Iskoolku wuxuu ka filayaa in aad adigu ka waalid ahaan ka mus’uul tihid in canuggaagu uu si buuxda u guto waajibkiisa ku aaddan dhigashada dugsiga hoose-dhexe/dugsiga hoose-dhexe ee carruurta caqliga dhiman. Xagga ardayda dugsiga sare/dugsiga sare ee carruurta caqliga dhiman waxaa waajib ku ah xaadiritaanka waxbarashada loo qaatay.

Ku kalsoonaanta xirfadaha kala duduwan ee iskoolka ayaa ah wax laga duuli karo si loo abuuro wada shaqeyn fiican oo leh ixtiraam u dhexeeya iskoolka iyo guriga. In iskoolku uu macluumaad ku siiyo waxay qeyb ka tahay wada shaqeynta.

Ka waalid ahaan waxaad muujineysaa in iskoolku uu muhiim yahay adigoo siyaabo kala duduwan isugu xilqaamaya iskool dhigashada canuggaaga. In aad ka fogaatid in aad fasax dalbatid fasaxyada iskoolka ka bannaanka waxaad ku abuureysaa duruufo fiicfiican oo ku aaddan iskool dhigashada iyo horuumarka canuggaaga.

Haddii aad qabtid su’aalo taabanaya iskool dhigashada canuggaaga, ku soo dhawaw mar walba in aad la xiriirtid shaqaalaha ugu dhaw ee iskoolka ee uu arrinku khuseeyo.

Senast uppdaterad den 16 september 2020