Studie- och yrkesvägledare

Här kan du läsa om Bäckskolans upprättade plan för studie- och yrkesvägledning.

Årskursplan för studie- och yrkesvägledning

Barn- och ungdomsnämnden har beslutat om Strategi för studie- och yrkesvägledning inom grundskola och grundsärskola i Linköpings kommun. Målsättning med strategin är:

  • Stärka eleverna att kunna göra väl underbyggda val för fortsatta studier och arbete
  • Ge en allsidig bild av hur arbetslivet fungerar
  • Skolan har väl utvecklade kontakter med närsamhälle, företag och arbetsliv
  • Studie- och yrkesvägledningen ska vara hela skolans ansvar och en integrerad del i undervisningen

Övergripande mål och riktlinjer

  • främja elevers lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället
  • ge grund för att främja elevers förmåga att göra personliga ställningstaganden
  • en aktiv diskussion om vad som är viktig kunskap idag och i framtiden.

Skolans mål

 Att varje elev:

  • kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden
  • har kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och andra länder

Alla som arbetar i skolan ska bidra till att elevens studie- och yrkesval inte begränsas av kön eller av social eller kulturell bakgrund

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 3 maj 2018