Kamratstödjare

Som en del i att skapa en tryggare skolmiljö har vi på Blästadsskolan kamratstödjare. Kamratstödjarna bidrar till en tryggare skolmiljö och kan vara pedagogernas extra ögon och öron. De hör ofta sådant som vi vuxna inte hör. Våra kamratstödjare har ofta väldigt kloka tankar kring vad som kan bli bättre och hur vi kan hantera saker och ting.

Viktiga i trygghetsarbetet

Kamratstödjarna är en viktig del i Blästadsskolans trygghetsarbete. Vi värdesätter elevernas tankar om vad som kan bli bättre och vi är måna om att ta tillvara elevernas tankar om detta.

Vi har två kamratstödjare per klass och de väljs av sina kamrater och lärare. De utbildas för uppgiften med målet att skolmiljöerna med deras hjälp ska präglas av värme, empati, trygghet, respekt och tolerans. 

Träffas regelbunder

Kamratstödjarna träffas varannan vecka. Där samtalar de med pedagoger kring hur de uppfattat veckan. Uppgiften som kamratstödjare innebär bland annat att försöka bjuda in andra till lek, uppmärksamma om någon går ensam, markera och planera aktivitetsdagar. Kamratstödjarna får också med sig värderingsövningar och gruppstärkande lekar till klassen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 27 mars 2017