Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Om Brokinds skola

Brokind och Sätra skolor
"Hos oss får alla elever blomma"
#förvarjeelev

 

Brokinds skola

Brokinds skola ligger vackert uppe på höjderna i Brokinds samhälle.  Brokinds skola har verksamhet från förskoleklass till årkurs 6 samt fritidshem. Skolans lokaler delas med förskolan vilket ger goda förutsättnigar för samverkan utifrån varje barns enskilda behov. Skolan nyttjar Brokindshallen för all idrottsundersvisning och vi har ett nära samarbete med Brokinds IF för att hitta rörelseglädje för våra elever.

Fokus i vårt skolutvecklingsarbete är Inkludering och tillgängliga lärmiljöer, ämnesutveckling samt trygghet för att möta alla elever i våra verksamheter.

Trygga barn

Idag har vi ca 125 elever hos oss. Eftersom skolan är relativt liten så har eleverna goda möjligheter att lära känna varandra och personalen, och vi vuxna ser alla barn som allas ansvar. Vår skola skapar därmed goda förutsättningar för trygga barn. All personal på skolan jobbar förebyggande och strävar efter nolltolerans vad gäller kränkande behandling. 

Samverkan

Vi är i dagsläget ca 20 medarbetare på Brokinds skola och fritidshem.
Personalen är engagerad och har ett nära samarbete för att på bästa sätt se till varje elevs behov. Vi skapar förutsättningar för att eleverna ska nå sina mål. I vårt systematiska kvalitetsarbete analyserar vi elevernas resultat för att hela tiden sträva efter att förbättra vår undervisning. Vi gör vårt bästa för att skapa goda relationer även till vårdnadshavare då vi ser det som förutsättningar för att lyckas i vårt arbete med måluppfyllelse och trygghet.

Fritidsverksamhet

För de elever som har tillsynsbehov för och efter skoltid finns Brokinds fritidshem i skolans lokaler. Läs mer om vår fritidsverksamhet under Fritidshem.

Gemensam vision

Brokind och Sätra skolor har gemensam skolledning. Vår vision: Hos oss får varje elev att blomma.

Välkommen till oss!

Brokinds skola

Till e-postformulär för Brokinds skola

E-post: sodraskolomradet@linkoping.se

Telefon: 013-20 87 20

Besöksadress: Melskogsvägen 32 (se karta)

Postadress: Brokinds skola
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/brokindsskola http://www.linkoping.se/brokindsskola

Rektor: Emily Biveland
Telefon: 013-208932

Rektor biträdande: Pia Dynevall

Senast uppdaterad den 12 oktober 2020