Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Om Brokinds skola

Brokind och Sätra skolor
Lärande, trygghet, gemenskap och engagemang.
#förvarjeelev

 

Brokinds skola

Brokinds skola ligger vackert uppe på höjderna i Brokinds samhälle.  Brokinds skola har verksamhet från förskoleklass till årkurs 6 samt fritidshem. Skolans lokaler delas med förskolan vilket er goda förutsättnigar för samverkan för utifrån varje barns enskilda behov. Skolan nyttjar Brokindshallen för all idrottsundersvisning.

Trygga barn

Idag har vi ca 135 elever hos oss. Eleverna har goda möjligheter att lära känna varandra, och vi vuxna ser alla barn som allas ansvar. Vår skola skapar därmed goda förutsättningar för trygga barn.
På vår skola är barnens tankar och idéer viktiga. All personal på skolan jobbar förebyggande och strävar efter nolltolerans vad gäller kränkande behandling. Trygghetsgruppen skriver varje år en likabehandlingsplan som finns att ta del av under Handlingsplaner i menyn.

Nära samarbete

Vi är i dagsläget ca 20 medarbetare på Brokinds skola och fritidshem.Vi arbetar i arbetslag, ett arbetslag för skolan och ett arbetslag för fritidshemmet.

Personalen är engagerad och har ett nära samarbete för att på bästa sätt se till varje elevs behov. Vi skapar förutsättningar för att eleverna ska nå sina mål. I vårt systematiska kvalitetsarbete analyserar vi elevernas resultat för att hela tiden sträva efter att förbättra vår undervisning.

Fritidsverksamhet

För de elever som har tillsynsbehov för och efter skoltid finns Brokinds fritidshem i skolans lokaler. Läs mer om vår fritidsverksamhet under Fritidshem.

Gemensam vision

Brokind och Sätra skolor har gemensam skolledning. Vår vision är att hos oss får alla barn får vara den man är och ges möjlighet till maximalt lärande.

 

Välkommen till oss!

Brokinds skola

Till e-postformulär för Brokinds skola

E-post: sodraskolomradet@linkoping.se

Telefon: 013-208720

Besöksadress: Melskogsvägen 32 (se karta)

Postadress: Brokinds skola
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/brokindsskola http://www.linkoping.se/brokindsskola

Rektor: Emily Biveland
Telefon: 013-208932

Rektor biträdande: Pia Dynevall

Se fler kontaktuppgifter
Se färre kontaktuppgifter
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 26 juni 2019