Om Brokinds skola

Brokinds skola- där alla är alla elever får vara den man är och ges möjlighet till maximalt lärande.

 

Brokinds skola

Brokinds skola ligger vackert uppe på höjderna i Brokinds samhälle. Skolan invigdes i december 2016. På Brokinds skola finns det klasser från förskoleklass till och med årkurs 6. Vi har också fritidsverksamhet. I samma byggnad som skolan finns också en förskola. Från och med april 2018 kommer det finnas en fullstor idrottshall i direkt anslutning till Brokinds skola.

Trygga barn

Idag har vi ca 135 elever hos oss. Eleverna har goda möjligheter att lära känna varandra, och vi vuxna ser alla barn som allas ansvar. Vår skola skapar därmed goda förutsättningar för trygga barn.
På vår skola är barnens tankar och idéer viktiga. All personal på skolan jobbar förebyggande och strävar efter nolltolerans vad gäller kränkande behandling. Trygghetsgruppen skriver varje år en likabehandlingsplan som finns att ta del av under Handlingsplaner i menyn.

Nära samarbete

Vi är i dagsläget ca 20 medarbetare på Brokinds skola och fritidshem.Vi arbetar i arbetslag, ett arbetslag för skolan och ett arbetslag för fritidshemmet.

Personalen är engagerad och har ett nära samarbete för att på bästa sätt se till varje elevs behov. Vi skapar förutsättningar för att eleverna ska nå sina mål. I vårt systematiska kvalitetsarbete analyserar vi elevernas resultat för att hela tiden sträva efter att förbättra vår undervisning.

Fritidsverksamhet

För de elever som har tillsynsbehov för och efter skoltid finns Brokinds fritidshem i skolans lokaler. Läs mer om vår fritidsverksamhet under Fritidshem.

Gemensam vision

Brokind och Sätra skolor har gemensam skolledning. Vår vision är att hos oss får alla barn får vara den man är och ges möjlighet till maximalt lärande.

 

Välkommen till oss!

Brokinds skola

Skicka e-post till Brokinds skola

E-post: sodraskolomradet@linkoping.se

Telefon: 013-208720

Besöksadress: Melskogsvägen 32 (se karta)

Postadress: Brokinds skola
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/brokindsskola http://www.linkoping.se/brokindsskola

Rektor: Anna Rosén
Telefon: 013-20 55 21

Se fler kontaktuppgifter
Se färre kontaktuppgifter
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 29 januari 2018