Hoppa till huvudinnehåll

Om Ekholmsskolan

Ekholmsskolan ligger i en av Linköpings södra stadsdelar. Skolan har cirka 370 elever och 60 medarbetare. På Ekholmsskolan finns grundskolan, grundsärskola, grupp för rörelsehindrade elever samt grupp för elever med autism.

Ekholmsskolans huvudbyggnad med entrén. Fritidsgården i förgrunden.

 

Välkommen till Ekholmsskolan

Lärande - Trygghet - Likvärdighet 

På Ekholmsskolan finns grundskola, grundsärskola samt specialverksamhet för elever inom autismspektrum och för rörelsenedsatta elever. 

Det är dagens barn och unga som är nästa generations samhällsbyggare. Det vill vi ta vara på. Alla elever på Ekholmsskolan har rätt till sin kunskapsmässiga, individuella och sociala utveckling och då är en trygg och tillåtande skola en grund för att skapa nyfikna, trygga och friska unga vuxna med framtidstro.

På Ekholmsskolan jobbar all personal tillsammans utifrån att varje elev, varje dag ska ha med sig goda minnen och bättre kunskapsmässiga förutsättningar att göra goda val i livet.

Ekholmsskolans personal

För att lyckas med detta har Ekholmsskolan behörig kompetent personal som, utifrån lång erfarenhet, driver och utformar nya idéer för att tillsammans främja utveckling och lärande. Utifrån anpassad pedagogik och digitala stödverktyg arbetar personalen för att hålla en hög kvalitet med fullt fokus på varje individ och deras skiftande behov. 

Undervisningen

I undervisningen utgår vi från tydliga pedagogiska planeringar i alla ämnen. I kärnämnena svenska, engelska och matematik jobbar vi i lärarteam för att öka likvärdigheten och lärartätheten. I många ämnen läser eleverna i mindre undervisningsgrupper.
   Vi eftersträvar en tydlig och strukturerad undervisning, men också att eleverna är delaktiga i planeringen av innehåll och arbetssätt i sitt skolarbete. För att nå ett bra resultat eftersträvar vi en bra samverkan mellan hem och skola. 

Elevhälsoarbete

Vi på Ekholmsskolan arbetar målmedvetet och kollegialt med det professionella förhållningssättet i elevhälsoarbetet. Ekholmsskolan har ett systematiskt främjande och närvarande elevhälsoarbete. I elevhälsoteamet finns kurator, psykolog, specialpedagog, heltidsmentor, studie- och yrkesvägledare samt skolsköterska. Elevhälsoteamet jobbar i nära relation med elev, hemmet och undervisande personal för att främja och stötta elevernas sociala och kunskapsmässiga utveckling.

Traditioner

Skolan har många fina traditioner och trivselaktiviteter som skapar en lustfylld variation i elevernas vardag. 

Postadress: Ekholmsskolan
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/ekholmsskolan https://www.linkoping.se/ekholmsskolan

Rektor: Anna Samuelsson
Telefon: 013- 26 27 70

Rektor biträdande: Niklas Åkesson Almén
Telefon: 013- 26 20 19

Senast uppdaterad den 20 juni 2022