Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Om Ekholmsskolan

Ekholmsskolan ligger i en av Linköpings södra stadsdelar.
Skolan har cirka 330 elever och 60 medarbetare.

Ekholmsskolans huvudbyggnad med entrén. Fritidsgården i förgrunden.

 

Välkommen till Ekholmsskolan

Trivsel och trygghet - en förutsättning för kunskap och lärande

För oss är trivsel och trygghet den grund som lärandet vilar på. Vi diskuterar regelbundet gemensamma frågor som etik och moral, kamratskap och arbetsklimatet i klassrummet.

Vi lägger stor vikt vid att eleverna ska förstå vad som krävs för att utvecklas kunskapsmässigt. Personalens utbildning och höga kompetens bidrar till detta.

Planering och dokumentation

I undervisningen utgår vi från tydliga pedagogiska planeringar i alla ämnen. Vi eftersträvar en tydlig och strukturerad undervisning men också att eleverna är delaktiga i planeringen av innehåll och arbetsätt i sitt skolarbete.

Vi använder oss av ett digitalt verktyg för att dokumentera elevernas kunskapsutveckling. Inför utvecklingssamtalet får elev och förälder tillgång till skolans dokumentation.

Samverkan

För att nå ett bra resultat eftersträvar vi en bra samverkan mellan hem och skola. Vi har kontinuerlig kontakt med hemmet, vi bjuder in till föräldramöten varje termin och genomför utvecklingssamtal där elevens kunskapsmässiga och sociala utveckling står i centrum.

Skolledning, kurator, skolsköterska och skolpsykolog bildar skolans elevhälsoteam. Tillsammans med övrig personal arbetar teamet för elevernas sociala och kunskapsmässiga utveckling.

Traditioner

Skolan har många fina traditioner och trivselaktiviteter som skapar en lustfylld variation i elevernas vardag.

Våra välutrustade lokaler lägger grunden för en bra undervisning i de praktiskt - estetiska ämnena och i idrott.

Inriktning

Vi erbjuder inriktning mot naturorienterande ämnen och matematik. Detta innebär att eleverna har mer tid per vecka i matematik och naturorienterande ämnen. Våra välutrustade lokaler i naturvetenskapliga ämnen bidrar till att undervisningen håller en hög standard i dessa ämnen.

Vi erbjuder fotbollsprofil för elever i år 7 och år 8. Mer om detta kan du läsa under Fotbollsprofil i menyn.

På skolan finns grundskolan, grundsärskola, grupp för rörelsehindrade elever samt grupp för  elever med autism. Skolan har totalt cirka 330elever.

Senast uppdaterad den 12 augusti 2020